Wrocław

Wybierz miasto
© autorzy OpenStreetMap
Najedź na strefę parkingową, aby dowiedzieć się o niej więcej
Legenda:
  • Strefa płatnego parkowania
  • Strefa płatnego parkowania
  • Strefa płatnego parkowania

Informacje ogólne

  • Od 27.04.2012 r City Parking Group S.A. obsługuje Strefę Płatnego Parkowania we Wrocławiu w ramach nowego 7 letniego kontraktu ze ZDiUM.

     

    UWAGACity Parking Group operator strefy płatnego parkowania informuje, że z dniem 7 kwietnia 2019 r. kończy świadczenie usług płatności mobilnych CityParkApp we Wrocławiu.

Godziny działania stref

Opłaty za postój pojazdów w strefie płatnego parkowania obowiązują:
w dni robocze od poniedziałku do piątku w godz. 9:00–18:00

 

Pełne informacje o SPP Wrocław można znaleźć na stronie: www.wroclaw.spp24.pl

 

Wielkość SPP - 3754 miejsc parkingowych

Parkomaty 240 szt (MBS)

Dane kontaktowe

Biuro Obsługi Klienta Strefy Płatnego Parkowania

ul. Piłsudskiego 74

50-020 Wrocław

Tel: (71) 345-89-01

 

Kierownik SPP - Renata Mikulska, tel: 509-660-997

e-mail: mikulska@citypg.pl

Stawki opłat

Stawki opłat w strefie A:


- w pierwszej godzinie postoju w wysokości 3,00 zł za godzinę postoju, ze zróżnicowaniem opłaty ze względu na czas postoju:
-- za pierwsze rozpoczęte 20 minut postoju w wysokości 0,50 zł,
-- za drugie rozpoczęte 20 minut postoju w wysokości 0,50 zł,
-- za trzecie rozpoczęte 20 minut postoju w wysokości 2,00 zł.

- w drugiej godz. postoju w wysokości 3,60 zł za godzinę postoju;
- w trzeciej godz. postoju w wysokości 4,30 zł za godzinę postoju;
- w czwartej i każdej następnej godz. postoju w wysokości 3,00 zł za godzinę postoju.


Stawki opłat w strefie B:


- w pierwszej godzinie postoju 3,00 zł za godzinę postoju, ze zróżnicowaniem opłaty ze względu na czas postoju:
-- za pierwsze rozpoczęte 20 minut postoju w wysokości 0,50 zł,
-- za drugie rozpoczęte 20 minut postoju w wysokości 0,50 zł,
-- za trzecie rozpoczęte 20 minut postoju w wysokości 2,00 zł.
        
- w drugiej godz. postoju w wysokości 3,15 zł za godzinę parkowania;
- w trzeciej godz. postoju w wysokości 3,30 zł za godzinę parkowania;
- w czwartej i każdej następnej godz. postoju w wysokości 3,00 zł za godzinę postoju.


Stawki opłat w strefie C:


- w pierwszej godzinie postoju w wysokości 2,00 zł za godzinę postoju , ze zróżnicowaniem opłaty ze względu na czas postoju:
-- za pierwsze rozpoczęte 20 minut postoju w wysokości 0,50 zł,
-- za drugie rozpoczęte 20 minut postoju w wysokości 0,50 zł,
-- za trzecie rozpoczęte 20 minut postoju w wysokości 1,00 zł.

 

- w drugiej godz. postoju w wysokości 2,10 zł za godzinę postoju;
- w trzeciej godz. postoju w wysokości 2,20 zł za godzinę postoju;
- w czwartej i każdej następnej godz. postoju w wysokości 2,00 zł za godzinę postoju.

 

Dodatkowe opłaty

Wysokość opłaty dodatkowej za nieuiszczenie opłaty za postój pojazdu samochodowego w strefie płatnego parkowania wynosi:


- 50,00 zł w przypadku nieuiszczenia opłaty za postój,
- 30,00 zł w przypadku upływu czasu określonego na wydruku z parkometru lub po upływie czasu opłaconego telefonem komórkowym.

Dane zarządzającego strefą

Zarząd Dróg i Utrzymania Miasta

Ul. Długa 49

53-633 Wrocław

tel: (71) 355-90-76 wew.328