Słupsk

Wybierz miasto
© autorzy OpenStreetMap
Najedź na strefę parkingową, aby dowiedzieć się o niej więcej
Legenda:
  • Strefa płatnego parkowania

Informacje ogólne

  • City Parking Group S.A. prowadzi obsługę Strefy Płatnego Parkowania w Słupsku.

     

Godziny działania stref

Godziny działania SPP:
Poniedziałek – piątek: 09.00-17.00
 

Dane kontaktowe

Adres Biura SPP:

ul. Bema 9-10
tel./fax: (59) 840 37 75
e-mail: bsppslupsk@citypg.pl

Stawki opłat

Wykupienie biletu w parkometrze lub aplikacji CityParkApp:
- pierwsze pół godz. parkowania  - 2,00 zł,
- za pierwszą godz. parkowania  - 4,00 zł,
- za drugą godz. parkowania  - 4,80 zł,
- za trzecią godz. parkowania  - 5,70 zł,
- za czwartą i każdą kolejną godz. parkowania  - 4,00 zł.

 

ABONAMENTY

 

‘’N’’    -    30,00            12 M-CY dla osób niepełnosprawnych

‘’E’’    -   180,00            12 M-CY ekologiczny

‘’M’’    -   60,00             6 M-CY mieszkańca

‘’M’’  -   120,00             12 M-CY mieszkańca

‘’O’’   -     50,00              tygodniowy na okaziciela

„O”    -   200,00             1 m-c  na okaziciela

„O”    -   550,00             3 m-ce na okaziciela

„O”    - 1000,00             6 m-cy na okaziciela

„O”    - 1600,00             12 m-cy na okaziciela

„P”     -  150,00              1 m-c przedsiębiorcy/pracującego

„P”   -    400,00               3 m-ce przedsiębiorcy/pracującego

„P”   -    750,00               6 m-cy przedsiębiorcy/pracującego

„P”   -  1200,00              12 m-cy przedsiębiorcy/pracującego

„S”   -    240,00                12 M-CY służbowy

„MZ” – 600,00               1 m-c miejsce zastrzeżone

 

Zerowa stawka opłaty dla:
- TAXI na wyznaczonych miejscach postojowych D-19 – D-20,
- motocykli,
- zewnętrznie trwale oznakowanych pojazdów instytucji obsługujących przewóz osób niepełnosprawnych mających trudności w poruszaniu się, podczas wykonywania czynności  statutowych,
- pojazdów służbowych Urzędu Miejskiego w Słupsku,
- pojazdów Honorowych Dawców Krwi wyłącznie na ulicy Powstańców Warszawskich w czasie  przeznaczonym na oddawanie krwi, po umieszczeniu w pojeździe w widocznym miejscu zaświadczenia  ze stacji krwiodawstwa,
- pojazdów służbowych Straży Miejskiej w Słupsku oraz Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Słupsku,
- autobusów komunikacji miejskiej.

Dodatkowe opłaty


Opłata dodatkowa :
Za nieuiszczenie opłaty za parkowanie pojazdu w SPP pobiera się opłatę – 200,00 zł.
Za nieprzedłużenie opłaty za parkowanie pojazdu w SPP pobiera się opłatę – 50,00 zł.

 

Opłatę dodatkową uiszcza się w kasie ZIM, Biurze SPP lub przelewem na konto ZIM w terminie 14 dni od daty wystawienia zawiadomienia.

 

Opłata dodatkowa podlega anulowaniu przez Dyrektora ZIM, upoważnionych przez niego pracowników ZIM lub pracowników biura SPP w terminie 14 dni od daty wystawienia zawiadomienia po okazaniu:
- biletu parkingowego wykupionego w czasie nieprzekraczającym 10 minut od czasu określonego na zawiadomieniu,
- ważnego abonamentu typu: "M", "N", "P", "S", "E","O". wyłącznie z wpisanym numerem rejestracyjnym  pojazdu.
- aktualnego dokumentu uprawniającego do parkowania bez uiszczania opłaty.

 

W innych przypadkach niż opisane powyżej opłata dodatkowa może być anulowana wyłącznie przez Dyrektora ZIM w Słupsku, a w przypadku jego nieobecności przez upoważnionego Zastępcę Dyrektora ZIM.

Dane zarządzającego strefą

Zarząd Infrastruktury Miejskiej
ul. Przemysłowa 73
76 – 200 Słupsk
tel./fax: (59) 848 37 16

e-mail: sekretariat@zimslupsk.pl

 

zimslupsk.pl