Słupsk

Wybierz miasto
© autorzy OpenStreetMap
Najedź na strefę parkingową, aby dowiedzieć się o niej więcej
Legenda:
  • Strefa płatnego parkowania

Informacje ogólne

  • City Parking Group S.A. prowadzi obsługę Strefy Płatnego Parkowania w Słupsku.

     

    Ulice, na których pobierana jest opłata za postój w Strefie Płatnego Parkowania: Armii Krajowej (na odcinku od ul. Szarych Szeregów do ul. Partyzantów), J.Bema, Dominikańska, Filmowa, Grodzka, W.Jagiełły, Jana Pawła II, Jedności Narodowej, M.Konopnickiej, Kowalska, I.Łukasiewicza, A.Mickiewicza (na odcinku od ul. Tuwima do ul. Wojska Polskiego), Mikołajska, M.Mostnika, Murarska, M.Niedziałkowskiego, Nowobramska, F.Nullo, Partyzantów (na odcinku od ul. Kilińskiego do ul. Sądowej), Piekiełko, Plac Zwycięstwa, Powstańców Warszawskich, Sądowa, H.Sienkiewicza, Stary Rynek, S.Starzyńskiego, Szarych Szeregów, Teatralna, L.Waryńskiego, Wileńska (na odcinku od Tuwima do ul. Wojska Polskiego), Wojska Polskiego, L. Zamenhofa, przedłużenie Armii Krajowej (na odcinku od ul. Szarych Szeregów do ul. Henryka Pobożnego),  Władysława Broniewskiego, Jana Kilińskiego, Zygmunta Krasińskiego, przedłużenie ul. Adama Mickiewicza do ul. Wolności, przedłużenie ul. Partyzantów, plac Dąbrowskiego, Bolesława Prusa, Władysława Reymonta, Ludwika Solskiego, Stanisława Staszica, przedłużenie ul. Wileńskiej do ul. Wolności, Stanisława Wyspiańskiego, Stefana Żeromskiego.

     

Godziny działania stref

Godziny działania SPP:
Poniedziałek – piątek: 09.00-17.00
 
Parkometry 95 szt. ( PARKEON )
Strefa posiada około 1900 miejsc postojowych.

Dane kontaktowe

Adres Biura SPP:

ul. Bema 9-10
tel./fax: (59) 840 37 75
e-mail: bsppslupsk@citypg.pl

Stawki opłat

Wykupienie biletu w parkometrze lub aplikacji CityParkApp:
- pierwsze pół godz. parkowania  - 1,00 zł,
- za pierwszą godz. parkowania  - 2,50 zł,
- za drugą godz. parkowania  - 3,00 zł,
- za trzecią godz. parkowania  - 3,60 zł,
- za czwartą i każdą kolejną godz. parkowania  - 2,50 zł.

 

Wniesienie opłaty zryczałtowanej (koperta) miesięcznie za miejsce oznaczone znakiem D-18 "parking miejsce zastrzeżone":  500,00 zł.


Wykupienie abonamentu:

1/ na okaziciela „O”
– 1 tydzień: 50,00zł,
- 1 miesiąc: 150,00 zł,
- 3 miesiące: 400,00 zł,
- 6 miesięcy: 750,00 zł,
- 12 miesięcy: – 1200,00 zł

 

2/ mieszkańca „M”
– 6 miesięcy: 30,00 zł,
- 12 miesięcy: 60,00 zł

 

3/ służbowy „S”
– 12 miesięcy: 120,00 zł

 

4/ dla osób niepełnosprawnych „N”
– 12 miesięcy: 10,00 zł

 

5/ przedsiębiorcy/pracującego
– 1 miesiąc: 100,00 zł,
- 3 miesiące: 300,00 zł,
- 6 miesięcy: 500,00 zł,
- 12 miesięcy: 800,00 zł

 

6/ ekologiczny „E”
– 12 miesięcy: 15,00 zł.

 

Zerowa stawka opłaty dla:
- TAXI na wyznaczonych miejscach postojowych D-19 – D-20,
- motocykli,
- zewnętrznie trwale oznakowanych pojazdów instytucji obsługujących przewóz osób niepełnosprawnych mających trudności w poruszaniu się, podczas wykonywania czynności  statutowych,
- pojazdów służbowych Urzędu Miejskiego w Słupsku,
- pojazdów Honorowych Dawców Krwi wyłącznie na ulicy Powstańców Warszawskich w czasie  przeznaczonym na oddawanie krwi, po umieszczeniu w pojeździe w widocznym miejscu zaświadczenia  ze stacji krwiodawstwa,
- pojazdów służbowych Straży Miejskiej w Słupsku oraz Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Słupsku,
- autobusów komunikacji miejskiej.

Dodatkowe opłaty


Opłata dodatkowa :
Za nieuiszczenie opłaty za parkowanie pojazdu w SPP pobiera się opłatę – 200,00 zł.
Za nieprzedłużenie opłaty za parkowanie pojazdu w SPP pobiera się opłatę – 50,00 zł.

 

Opłatę dodatkową uiszcza się w kasie ZIM, Biurze SPP lub przelewem na konto ZIM w terminie 14 dni od daty wystawienia zawiadomienia.

 

Opłata dodatkowa podlega anulowaniu przez Dyrektora ZIM, upoważnionych przez niego pracowników ZIM lub pracowników biura SPP w terminie 14 dni od daty wystawienia zawiadomienia po okazaniu:
- biletu parkingowego wykupionego w czasie nieprzekraczającym 10 minut od czasu określonego na zawiadomieniu,
- ważnego abonamentu typu: "M", "N", "P", "S", "E","O". wyłącznie z wpisanym numerem rejestracyjnym  pojazdu.
- aktualnego dokumentu uprawniającego do parkowania bez uiszczania opłaty.

 

W innych przypadkach niż opisane powyżej opłata dodatkowa może być anulowana wyłącznie przez Dyrektora ZIM w Słupsku, a w przypadku jego nieobecności przez upoważnionego Zastępcę Dyrektora ZIM.

Dane zarządzającego strefą

Zarząd Infrastruktury Miejskiej
ul. Przemysłowa 73
76 – 200 Słupsk
tel./fax: (59) 848 37 16

e-mail: sekretariat@zimslupsk.pl

 

zimslupsk.pl