Zgorzelec

Wybierz miasto
© autorzy OpenStreetMap
Najedź na strefę parkingową, aby dowiedzieć się o niej więcej
Legenda:
  • Strefa płatnego parkowania

Informacje ogólne

  • Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. w Zgorzelcu prowadzi obsługę Strefy Płatnego Parkowania dla UM Zgorzelec.

    Strefa obejmuje (obszar):

    ul. E. Plater, ul. Czachowskiego, ul. Langiewicza, ul. Sienkiewicza, ul. Okrzei, ul. Kościuszki, ul. Piłsudskiego, ul. Daszyńskiego, ul. Wolności, ul. Partyzantów, ul. Domańskiego, ul. Staszica, ul. Konarskiego, ul. Warszawska.

Godziny działania stref

Poniedziałek – piątek:  08.00 - 17.00

Parkomaty: 34 szt. Siemens Sicuro
Parkomaty są własnością City Parking Group S.A

 

Dane kontaktowe

Adres biura:

Biuro Obsługi Klienta Strefy Płatnego Parkowania

ul. Daszyńskiego 70 / 1 b,

59-900 Zgorzelec

tel. +48 75 771 59 14

e-mail: biurospp@mpgk.zgorzelec.pl

Biuro czynne: poniedziałek – piątek:  08.00 - 17.00

 

Stawki opłat

Stawka opłat za parkowanie:

1,00 zł – do 30 min (opłata minimalna)

3,00 zł – pierwsza godzina

3,40 zł – druga godzina

3,80 zł – trzecia godzina

3,00 zł – czwarta i każda kolejna godzina

15,00 zł – dzienna opłata za parkowanie w czasie funkcjonowania strefy płatnego parkowania

 

Stawka opłaty abonamentowej:

 

18,00 zł – miesięczny abonament typu „M” * za 1 pojazd (pierwszy)

165,00 zł – roczny abonament typu „M” * za 1 pojazd (pierwszy)

36,00 zł – miesięczny abonament typu „M” *za 2 pojazd (drugi)

330,00 zł – roczny abonament typu „M” *za 2 pojazd (drugi)

80,00 zł – miesięczny abonament typu „M” *za 3 i kolejny pojazd (trzeci i kolejny)

800,00 zł – roczny abonament typu „M” *za 3 i kolejny pojazd (trzeci i kolejny)

 

110,00 zł – miesięczny abonament typu „O” ** na dowolnego użytkownika drogi

1100,00 zł – roczny abonament typu „O” ** na dowolnego użytkownika drogi

 

18,00 zł – miesięczny abonament typu „P” ***za 1 pojazd (pierwszy)

165,00 zł – roczny abonament typu „P” ***za 1 pojazd (pierwszy)

36,00 zł – miesięczny abonament typu „P” *** za 2 pojazd (drugi)

330,00 zł – roczny abonament typu „P” ***za 2 pojazd (drugi)

110,00 zł – miesięczny abonament typu „P” ***za 3 i kolejny pojazd (trzeci i kolejny)

1100,00 zł – roczny abonament typu „P” ***za 3 i kolejny pojazd (trzeci i kolejny)

 

770,00 zł – zastrzeżenie stanowiska parkingowego – „koperty” w okresie miesięcznym

 

Objaśnienia:

* abonament typu „M” –  wydawany dla osoby fizycznej posiadającej tytuł prawny do lokalu mieszkalnego zlokalizowanego na obszarze strefy płatnego parkowania;
** abonament typu „O” – wydawany dla dowolnego użytkownika drogi;
*** abonament typu „P” – wydawany dla przedsiębiorcy posiadającego tytuł prawny do lokalu użytkowego zlokalizowanego na obszarze strefy płatnego parkowania;

 

Ustala się zerową stawkę opłaty za parkowanie w SPP dla następujących użytkowników dróg w SPP:

1) osób niepełnosprawnych legitymujących się kartą parkingową, kierujących pojazdami samochodowymi oznaczonymi tą kartą, kierującymi pojazdami, którzy przewożą osobę niepełnosprawną legitymującą się kartą parkingową, kierujących pojazdami należącymi do placówek zajmujących się opieką, rehabilitacją lub edukacją osób niepełnosprawnych mających znacznie ograniczone możliwości samodzielnego poruszania się, parkujących na zastrzeżonych stanowiskach postojowych oznakowanych znakiem D - 18a "parking - miejsce zastrzeżone" z tabliczką T - 29, informującą o miejscu postoju przeznaczonym dla pojazdu samochodowego osoby legitymującej się kartą parkingową, oraz znakiem P - 24 "miejsce dla pojazdu osoby niepełnosprawnej";

2) kierujących, podczas wykonywania obowiązków służbowych, pojazdami służbowymi Urzędu Miasta w Zgorzelcu wyposażonymi w identyfikatory wydawane przez Zarządcę Drogi;

3) kierujących oznakowanymi pojazdami Miejskiego Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej       Sp. z o.o. podczas wykonywania obowiązków służbowych;

4) kierujących oznakowanymi pojazdami służb komunalnych (pogotowia gazowego, energetycznego, ciepłowniczego, wodno-kanalizacyjnego, teletechnicznego) podczas usuwania skutków awarii;

5) kierujących pojazdami TAXI na wyznaczonych miejscach postojowych, oznaczonych znakami      D - 19 "postój taksówek" i D - 20 "koniec postoju taksówek".

Dodatkowe opłaty

Opłata dodatkowa:

100,00 zł. - pobiera się opłatę dodatkową Za nieuiszczenie opłaty za parkowanie lub przekroczenie czasu opłaconego parkowania w strefie płatnego parkowania.

 

W przypadku wniesienia opłaty dodatkowej w terminie do następnego dnia funkcjonowania SPP po dniu stwierdzonego nieuiszczenia opłaty za parkowanie ulega ona pomniejszeniu do 50,00 zł

 

W przypadku naliczenia opłaty dodatkowej za przekroczenie opłaconego czasu parkowania, opłata dodatkowa wniesiona w dniu otrzymania zawiadomienia o obowiązku wniesienia opłaty dodatkowej ulega pomniejszeniu do 35,00 zł.

Dane zarządzającego strefą

Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej sp. z o.o. 
ul. Łużycka 3, 59-900 Zgorzelec,
tel.: +48 75 775 84 84, 775 79 90
fax: +48 75 775 79 96
e-mail: sekretariat@mpgk.zgorzelec.pl