Płock

Wybierz miasto
© autorzy OpenStreetMap
Najedź na strefę parkingową, aby dowiedzieć się o niej więcej

Informacje ogólne

  • City Parking Group S.A. prowadzi obsługę Strefy Płatnego Parkowania w Płocku.

     

    Ulice objete Strefą Płatnego Parkowania: Bielska (od Pl. Stary Rynek do skrzyżowania z Al. Jachowicza), Jerozolimska, Józefa Kwiatka, Kazimierza Wielkiego (od skrzyżowania z ul.Stefana Okrzei do skrzyżowania z ul. Ks. Prałata Seweryna Wyczałkowskiego), Kolegialna (od skrzyżowania z ulicą Tumską do skrzyżowania z Pl. Obrońców Warszawy [wschodnia pierzeja]), Królewiecka z sięgaczem, Mostowa, Ostatnia, Piekarska, Pl. Gabriela Narutowicza, Pl. Nowy Rynek, Pl. Obrońców Warszawy, Henryka Sienkiewicza  (od ul. Antoniego Juliana Nowowiejskiego do skrzyżowania z ul.1-go Maja), Stanisława Małachowskiego, Staromiejska, Stefana Okrzei, Synagogalna, Tadeusza Kościuszki (od ul. Grodzkiej do skrzyżowania  z Pl. Obrońców Warszawy [ wschodnia pierzeja]), Teatralna, Tumska (od skrzyżowania z ulicą Tadeusza Kościuszki do ul. Mostowej), Zduńska, 1 Maja.   

Godziny działania strefy

Poniedziałek – piątek: 08.00 – 17.00

Dane kontaktowe

Biuro Strefy Płatnego Parkowania

ul. Kolegialna 3
09-402 Płock
tel.: (24) 367 45 45
e-mail: spp@kmplock.eu

 

Kierownik: Magdalena Marciniak

 

spp.kmplock.eu

Stawki opłat

Opłaty jednorazowe w SPP:

1) Pierwsze 30 min. (zawiera się w 1-szej godzinie parkowania w SPP)* - bezpłatne wyłącznie dla użytkowników programu Plockarta
2) Za pierwszą godzinę - 2,00 zł
3) Za drugą godzinę - 2,40 zł zł
4) Za trzecią godzinę - 2,80 zł
5) Za czwartą i każdą następną godzinę - 2,00 zł
6) Parkowanie pomiędzy godziną 8:00 a 17:00 po uiszczeniu całej opłaty jednorazowo - 12,00 zł

 

*zgodnie z §10 ust. 1

 

Opłata jednorazowa dokonana za pomocą systemu płatności mobilnej obliczana jest proporcjonalnie do obowiązujących stawek wyznaczonych w ust. 1 za rzeczywisty czas postoju liczony co do minuty, z wyłączeniem pkt. 1) i 6).

 

Abonamenty obowiązujące w SPP w Płocku w formie zryczałtowanej stawki, wynoszą:

1) Abonament mieszkańca (M1) zgodnie z §18 za pierwszy samochód (za rok) - 30,00 zł
2) Abonament mieszkańca (M2) zgodnie z §18 za drugi samochód (za miesiąc kalendarzowy) - 100,00 zł
3) Abonament ekologiczny (E) (za miesiąc kalendarzowy) - 100,00 zł
4) Abonament zastrzeżonego stanowiska postojowego (koperty) (za miesiąc kalendarzowy) - 1125,00 zł

5) Abonement ogólny (P) uprawnia do parkowania pojazdu w całej Strefie Płatnego Parkowania, przysługuje osobie korzystającej z pojazdu samochodowego po przedstawieniu dowodu rejestracyjnego w Biurze SPP - 250 zł/miesiąc;

 

Podstawa prawna: Uchwała nr 280/XV/2016 Rady Miasta Płocka z dn. 26.01.2016 r. z późniejszymi zmianami.

Dodatkowe opłaty

Opłata dodatkowa za nieuiszczenie opłaty za parkowanie - 50,00 zł

 

Opłatę dodatkową należy uiścić w ciągu 28 dni kalendarzowych od daty wystawienia zawiadomienia w kasie Biura Strefy Płatnego Parkowania, mieszczącego się w Płocku przy ul. Kolegialnej 3 lok.2 lub na rachunek bankowy nr 98 1240 3174 1111 0010 7033 6794 prowadzony przez Bank PEKAO SA należący do Komunikacji Miejskiej – Płock Spółka z o.o. z siedzibą w Płocku przy ul. Przemysłowej 17, podając numer rejestracyjny pojazdu oraz numer wystawionego zawiadomienia do uiszczenia opłaty dodatkowej.

 

Dane zarządzającego strefą

Komunikacja Miejska – Płock, Sp. z o.o.
ul. Przemysłowa 17
09-400 Płock
e-mail: sekretariat@kmplock.eu

 

www.kmplock.eu