Augustów

Wybierz miasto
© autorzy OpenStreetMap
Najedź na strefę parkingową, aby dowiedzieć się o niej więcej
Legenda:
  • Strefa płatnego parkowania

Informacje ogólne

  • City Parking Group S.A. prowadzi obsługę Strefy Płatnego Parkowania w Augustowie.

     

    Strefa płatnego parkowania niestrzeżonego obejmuje ulice:

    1) drogi gminne: ul. Rynek Zygmunta Augusta, ul. Żabia, ul. Kilińskiego (odcinek od ul. 3 Maja do ul. Młyńskiej)

    2) drogi powiatowe: ul. Mariana Jonkajtysa, ul. Księdza Skorupki  (odcinek od ul. Wojska Polskiego do ul. Kościelnej), ul. Kościelna (odcinek od ul. 3 Maja do ul. Księdza Skorupki), ul. Księdza Ściegiennego, ul. 3 Maja  (odcinek od ul. Mostowej do ul. Księdza Ściegiennego), ul. Mostowa (odcinek od ul. 3 Maja do ul. Nowomiejskiej), ul. Młyńska (odcinek od ul. Wierzbnej do ul. Kilińskiego), ul. Nowomiejska (odcinek od ul. Mostowej do ul. Wierzbnej), ul. Wierzbna (odcinek od ul. Młyńskiej do ul. Nowomiejskiej), ul. Kopernika (odcinek od ul. Rynek Zygmunta Augusta do ul. Szkolnej), ul. Kościuszki (odcinek od ul. Rynek Zygmunta Augusta do ul. Szkolnej), ul. Łazienna (odcinek od ul. Wierzbnej do ul. Szkolnej), ul. Szkolna  (odcinek od ul. Łaziennej do ul. Zygmuntowskiej), ul. Wojska Polskiego (odcinek od ul. Mariana Jonkajtysa do ul. Księdza Skorupki).

Godziny działania stref

Godziny działania SPP:

 

Poniedziałek – piątek: 09.00 – 17.00

Bez sobót, niedziel i świąt.

Dane kontaktowe

Adres Biura SPP:

ul. 3 Maja 12
16-300 Augustów

tel.: 887 040 033


e-mail: bsppaugustow@citypg.pl

Stawki opłat

Za parkowanie pojazdów samochodowych na drogach publicznych w „SPP” ustala się następujące stawki opłat:


Opłata jednorazowa:


a) okres wakacyjny od dnia 01.06. do dnia 30.09. danego roku:

    za 1/2 godziny parkowania – 1,00 zł,
    za pierwszą godzinę parkowania – 2,00 zł,
    za drugą godzinę parkowania – 2,40 zł,
    za trzecią godzinę parkowania – 2,80 zł,
    za czwartą i każdą następną godzinę parkowania - 2,00 zł.


b) okres przedwakacyjny od dnia 01.01 do dnia 31.05 i powakacyjny od dnia 01.10 do dnia 31.12 danego roku:

    za 1/2 godziny parkowania – 0,50 zł,
    za pierwszą godzinę parkowania – 1,00 zł,
    za drugą godzinę parkowania – 1,20 zł,
    za trzecią godzinę parkowania – 1,40 zł,
    za czwartą i każdą następną godzinę parkowania – 1,00 zł.

 

Dodatkowe opłaty

1) w przypadku przekroczenia opłaconego czasu parkowania i przybycia do Biura Obsługi Strefy Płatnego Parkowania zwanego dalej „BOSPP” w godzinach jego funkcjonowania danego dnia – kwota stanowiąca wartość opłaty za przedłużone parkowanie, liczona od momentu utraty ważności biletu parkingowego do momentu dokonania opłaty w BOSPP, plus kwota 10,00 zł;

 

2) w przypadku przekroczenia opłaconego czasu parkowania i przybycia do „BOSPP” w godzinach jego funkcjonowania w terminie 6 kolejnych dni po dniu wystawienia wezwania – kwota stanowiąca wartość opłaty za przedłużone parkowanie, liczona od momentu utraty ważności biletu parkingowego do godz. 17.00 w dniu wystawienia wezwania, plus kwota 20,00 zł;

 

3) w przypadku niedokonania opłaty za parkowanie i uiszczenia opłaty dodatkowej w kasie „BOSPP” lub przelewem w ciągu 6 kolejnych dni licząc z dniem postoju, opłata wynosi 35,00 zł;

 

4) w przypadku niedokonania opłaty za parkowanie i nieuiszczenia opłaty dodatkowej w ciągu 6 kolejnych dni licząc z dniem postoju, opłata wynosi 50,00 zł.

 

W przypadku uwag dotyczących funkcjonowania SPP, reklamacji związanych z nałożonymi opłatami dodatkowymi - wszelkie wnioski należy składać w siedzibe operatora SPP. 

 

Więcej informacji o opłatach - na stronie Urzędu Miasta Augustów

 

Dane zarzadzającego strefą

Urząd Miejski w Augustowie
ul. 3 Maja 60
16-300 Augustów
tel.: (87) 643 80 62


e-mail: Urzad.Miejski@urzad.augustow.pl

 

 

Powiatowy Zarząd Dróg w Augustowie
ul. Wojska Polskiego 54,
16-300 Augustów
Tel.: (87) 643 49 20


e-mail: pzd@post.pl