Świecie

Wybierz miasto
© autorzy OpenStreetMap
Najedź na strefę parkingową, aby dowiedzieć się o niej więcej
Legenda:
  • Strefa płatnego parkowania

Informacje ogólne

  • City Parking Group S.A. prowadzi obsługę Strefy Płatnego Parkowania w Świeciu.

     

    Zakres strefy: Duży Rynek, ul. Klasztorna (od od ul. Mickiewicza do ul. Kopernika i od ul. Batorego do ul. Sądowej), ul. Kopernika (od ul. Klasztornej do ul. Mestwina i od ul.10-tego Lutego do ul. Księcia Grzymisława), ul. Batorego (od ul. Mestwina do ul. Klasztornej i od ul. 10-tego Lutego do ul. Księcia Grzymisława), ul. 10-tego Lutego (od ul. Sądowej do ul. Batorego i od ul. Kopernika do ul. Mickiewicza), ul. Mały Rynek, ul. Księcia Grzymisława (od ul. Sądowej do ul. Mickiewicza).

Godziny działania stref

Poniedziałek – piątek: 09.00 – 17.00

 

 

 

Parkomaty 14 szt. (Siemens).

Strefa posiada : 246 miejsc postojowych.

 

Kontrole za parkowanie sprawują  pracownicy CPG.

Dane kontaktowe

Adres Biura SPP:

ul. Klasztorna 15/1

Tel. 726-330-217


Kierownik Oddziału - Maria Ejankowska

Stawki opłat

Wykupienie biletu w parkomacie lub płatność w aplikacji CityParkApp:

- parkowanie do pół godziny  -  1,50 zł,

- parkowanie za pierwszą godzinę  - 2,50 zł,

- parkowanie za drugą godzinę  - 3,00 zł,

- parkowanie za trzecią godzinę  - 3,50 zł,

- parkowanie za czwartą i każdą następną godzinę  - 2,50 zł.

 

 

Wykupienie abonamentu:

- abonament typu „M”miesięczny dla mieszkańca zamieszkującego na terenie  SPP :
a) 20 zł -uprawniający do postoju w dowolnym miejscu postojowym ,zlokalizowanym na ulicy, w bezpośrednim sąsiedztwie miejsca zamieszkania oraz ulicy przyległej wskazanej w abonamencie
b)40 zł -uprawniający do postoju pojazdu w dowolnym miejscu postojowym, zlokalizowanym na całym obszarze SPP

- abonament typu „ 0”miesięczny ogólnodostępny:
a) 80 zł -upoważniający do postoju pojazdu w dowolnym miejscu postojowym, zlokalizowanym na jednej ulicy wskazanej w abonamencie;
b) 150,00 zł-uprawniający do postoju pojazdu w dowolnym miejscu postojowym, zlokalizowanym na całym obszarze SPP.

 

 

Wniesienie opłaty zryczałtowanej (koperty):

- opłata miesięczna (całodobowa)  -  250,00 zł.

Wprowadza się zerową stawkę opłat za postój dla pojazdów:

-Straży Miejskiej w Świeciu;

-oznakowanych pojazdów Urzędu Miejskiego w Świeciu lub posiadających identyfikator wydany przez Burmistrza Świecia;

-jednostek organizacyjnych Gminy Świecie za okazaniem identyfikatora wydawanego przez Burmistrza Świecia;

- transportu sanitarnego w rozumieniu art. 5 pkt 33a ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (t.j. Dz. U. z 2021 r., poz. 1285 z późn. zm.);

- osób niepełnosprawnych posiadających kartę parkingową lub przewożących osobę niepełnosprawną posiadającą taką kartę oraz osób przewożących osobę niepełnosprawną o obniżonej sprawności ruchowej,
na stanowiskach oznakowanych i przeznaczonych wyłącznie na postój pojazdów osób niepełnosprawnych;

-TAXI na wyznaczonych miejscach postojowych, oznaczonych znakami D-19 „postój taksówek” i D-20 „koniec postoju taksówek”.

Dodatkowe opłaty

Opłata dodatkowa:

- za nieuiszczenie opłaty za parkowanie w SPP pobiera się opłatę dodatkową w wysokości 150,00 zł.

 

W przypadku uiszczenia opłaty dodatkowej  w terminie do 5 dni roboczych od dnia wystawienia zawiadomienia – 50 zł

 

W przypadku przekroczenia opłaconego czasu postoju i wniesienia opłaty w ciągu 2 dni roboczych od dnia stwierdzenia nieuiszczenia opłaty za postój 25,00 zł, kolejne 3 dni 50,00 zł

Dane zarządzającego strefą

Urząd Miejski w Świeciu
ul. Wojska Polskiego 124
86-100 - Świecie
tel.: (52) 333 23 10

e-mail: urzad.miejski@swiecie.eu

 

www.swiecie.eu