Wąbrzeźno

Wybierz miasto
© autorzy OpenStreetMap
Najedź na strefę parkingową, aby dowiedzieć się o niej więcej
Legenda:
 • Strefa płatnego parkowania

Informacje ogólne

 • Kompleksową obsługę SPP prowadzi firma City Parking Group S.A. z Grudziądza.

  Ulice, na których pobierana jest opłata za postój w Strefie Płatnego Parkowania:

  - ul. 1 Maja (od ul. Dąbrowskiego do ul. Mickiewicza oraz od Placu Jana Pawła II do ul. Mestwina),
  - ul. Żołnierza Polskiego (od ul. Mestwina do ul. Pułaskiego),
  - ul. Kościuszki (od Placu Jana Pawła II do ul. Mestwina),
  - Plac Jana Pawła II,
  - ul. Ojca Bernarda (plac parkingowy),
  - ul. Poniatowskiego (od nr 6 do ul. Mestwina),
  - ul. Partyzanta (od ul. Mestwina do ul. Żeromskiego),
  - ul. Królowej Jadwigi,
  - ul. Pułaskiego (od Placu Jana Pawła II do ul. Żołnierza Polskiego)

Godziny działania stref

Od poniedziałku do piątku w godz. 8:00 – 18:00, z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy.

 

Bilety można zakupić w 11 parkomatach oraz za pomocą telefonów komórkowych.

Dane kontaktowe

Adres biura: 

 

ul. Kościuszki 2

87-200 Wąbrzeźno

Czynne w godzinach: 9:00-18:00

 

Kierownik Oddziału: Joanna Sobiesierska

Tel. 661 575 796  

 

e-mail: bsppwabrzezno@citypg.pl

Stawki opłat

Za pierwsze pół godz. parkowania – 1,50 zł

Za pierwszą godzinę – 2,50 zł

Za dwie godziny – 5,50 zł

Za trzy godziny – 9,00 zł

Czwarta i następne godziny –  + 2,50 zł

 

Opłata za całodniowy postój wynosi 20 zł.

 

 

Abonamenty miesięczne: typu „M” i typu „O”

Abonament typu „M” –  80,00 zł – dla mieszkańców strefy na określony samochód

Abonament typu „O” – 120,00 zł – dla wszystkich, ale na wskazany pojazd.

Dodatkowe opłaty

Za nieuiszczenie opłaty za parkowanie lub przekroczenie czasu parkowania będą pobierane dodatkowe opłaty w wysokości 100,00 zł

 

UWAGA. Jeżeli opłatę dodatkową wpłacimy najpóźniej do dnia następnego po dniu,                   w którym nie opłaciliśmy parkingu lub przekroczyliśmy czas – opłata z kwoty 100,00 zł spadnie do 50,00 zł.

 

 

Opłata dodatkowa podlega anulowaniu (w terminie 7 dni) w biurze SPP w przypadku:
- okazania biletu parkingowego,
- okazania ważnego abonamentu parkingowego,
- pojazdów objętych zerwą stawką opłaty, która obejmuje:
•    Kierujących, podczas wykonywania obowiązków służbowych, pojazdami służbowymi Urzędu Miasta Wąbrzeźno wyposażonymi w identyfikatory wydawane przez Zarządcę Drogi,
•    Kierujących oznakowanymi pojazdami służb komunalnych podczas usuwania skutków awarii,
•    Kierujących oznakowanymi pojazdami Policji, Inspekcji Transportu Drogowego, ABW, Agencji Wywiadu Policji, Państwowej Straży Pożarnej, Straży Granicznej, Pogotowia Ratunkowego, Służby Więziennej, Służby Celnej, Zarządu Dróg, Sił Zbrojnych RP;
•    Kierujących pojazdami przez przedstawicieli państw obcych oznaczonymi symbolem CD lub CC,
•    Kierujących oznakowanymi pojazdami Straży Miejskiej w Wąbrzeźnie,
•    Kierujących pojazdami zaopatrzenia, posiadających wyraźne oznakowanie ‘’Zaopatrzenie” (tylko do 15 min. postoju)

•    Użytkowników pojazdów samochodowych z napędem hybrydowym lub elektrycznym,
•    Użytkowników motorowerów oraz motocykli.

 

 

W przypadku przekroczenia opłaconego czasu parkowania i przybyciu do biura SPP w dniu wystawienia zawiadomienia, kierowca uiszcza opłatę w wysokości 10 zł plus kwotę stanowiącą wartość opłaty za przedłużone parkowanie, liczoną w pełnych godzinach,  od momentu utraty ważności biletu do godz. 18:00 w dniu wystawienia.  

Dane zarządzającego strefą

Urząd Miasta Wąbrzeźno
Ul. Wolności 18
87-200 Wąbrzeźno

Tel. (56) 688-45-00
Fax. (56) 688-27-48

 

e-mail: sekretariat@wabrzezno.com

 

 www.wabrzezno.com