Trzebnica

Wybierz miasto
© autorzy OpenStreetMap
Najedź na strefę parkingową, aby dowiedzieć się o niej więcej

Informacje ogólne

  • City Parking Group S.A. prowadzi obsługę Strefy Płatnego Parkowania w Trzebnicy.
     

    Strefa Płatnego Parkowania obejmuje pl. J. Piłsudskiego.

Godziny działania strefy

Poniedziałek-piątek: 7:00-16:00

Dane kontaktowe

Gmina Trzebnica
Pl. J. Piłsudskiego 1
55-100 Trzebnica


kontakt e-mail: grzegorz.krol@um.trzebnica.pl 

Stawki opłat

Wykupienie biletu w parkomacie lub aplikacji CityParkApp:

- za rozpoczęte pół godziny parkowania: 1,00 zł;
- za pierwszą rozpoczętą godzinę parkowania: 1,50 zł;
- za drugą rozpoczętą godzinę parkowania:  1,80 zł;
- za trzecią rozpoczętą godzinę parkowania: 2,10 zł;
- za czwartą i każdą następną godzinę parkowania: 1,50 zł.


Opłaty za abonamenty typu A i M za parkowanie pojazdów samochodowych w Strefie dla niektórych
użytkowników drogi:
a) miesięczny - 80,00 zł,
b) roczny - 600,00 zł.


Ustala się zerową stawkę opłaty za parkowanie pojazdów samochodowych w Strefie Płatnego Parkowania dla niektórych użytkowników drogi określonych w §7 Regulaminu/Załącznika nr 3 do Uchwały. 

 

Podstawa prawna: Uchwała Nr XXXIII/351/17 Rady Miejskiej w Trzebnicy z dnia 27 października 2017 r.

 

Dodatkowe opłaty

1. Ustala się opłatę dodatkową za parkowanie w Strefie bez wniesienia opłaty w wysokości 50,00 zł z zastrzeżeniem treści ust. 2. 

 
2. W przypadku wniesienia opłaty dodatkowej w ciągu 3 dni roboczych od daty wystawienia
wezwania do zapłaty ulega ona zmniejszeniu i wynosi 20,00 zł.

Dane zarządzającego strefą

Gmina Trzebnica
Pl. J. Piłsudskiego 1
55-100 Trzebnica

 

trzebnica.pl