Grabów nad Prosną

Wybierz miasto
© autorzy OpenStreetMap
Najedź na strefę parkingową, aby dowiedzieć się o niej więcej

Informacje ogólne

  • Urząd Miasta i Gminy Grabów nad Prosną prowadzi obsługę Strefy Płatnego Parkowania w Grabowie nad Prosną.

    Ulice, na których pobierana jest opłata za postój w Strefie Płatnego Parkowania: Kaliska i Rynek Władysława Jagiełły.

Godziny działania strefy

Poniedziałek - piątek: 08:00 - 16:00

Wysokość stawek opłat

Wykupienie biletu w parkomacie lub aplikacji CityParkApp:

za pierwsze pół godziny - 1,00 zł                                               

za pierwszą godzinę  - 2,00 zł

za drugą godzinę    - 2,40 zł

za trzecią godzinę   - 2,80 zł

za czwartą i każdą następną godzinę - 2,00 zł

 

Identyfikator mieszkańca z obszaru Strefy Płatnego Parkowania

dla 1-go samochodu

za 1 m-c  - 40 zł

za 6 m-cy  - 240 zł

dla 2-go samochodu i dalszych

za 1 m-c    - 60 zł

za 6 m-cy   - 360 zł

 

Identyfikator ogólnodostępny

za 1 m-c  -   150 zł

za 6 m-cy  -  900 zł

 

Identyfikator mieszkańca z obszaru Strefy Płatnego Parkowania nieposiadającego wjazdu na swoją posesję

dla 1-go samochodu

za 12 m-c  -  1 zł

 

Opłata zryczałtowana za zastrzeżone stanowisko postojowe (kopertę) zlokalizowane w Strefie Płatnego Parkowania za 1 m-c – 400 zł

 

Ustala się zerową stawkę opłat za parkowanie dla:

1) Pojazdu samochodowego na okres do 60 minut w danym dniu jednorazowo,

2) Taksówek oczekujących na odbiór klienta do 10 minut,

3) Pojazdów samochodowych jednośladowych, parkujących w miejscach specjalnie oznaczonych,

4) Pojazdów osób niepełnosprawnych, pod warunkiem posiadania karty parkingowej w rozumieniu § 2 ust. 6 załącznika nr 3 do uchwały Nr XVI/104/2019 Rady Miejskiej Grabowa nad Prosną z dnia 19 listopada 2019 r. w sprawie ustalenia Strefy Płatnego Parkowania, wprowadzenia opłat za postój pojazdów samochodowych w Strefie Płatnego Parkowania, wysokości opłat za postój, wysokości opłat dodatkowych i sposobu ich pobierania,

5) Pojazdów publicznej komunikacji zbiorowej, zatrzymujących się na ustalonych dla nich przystankach,

6) Pojazdów zaopatrzenia lokali użytkowych znajdujących się przy drogach publicznych objętych Strefą Płatnego Parkowania, w czasie dostaw towarów na czas do 30 minut,

7) Od opłat zwolnione są pojazdy wymienione w art. 13 ust. 3 i 5 ustawy z dnia 21 marca 1985r. o drogach publicznych. (t.j. Dz. U. z 2018 r., poz. 2068 ze zm.)

Dodatkowe opłaty

W przypadku przekroczenia opłaconego czasu parkowania i przybycia do Biura Obsługi Strefy Płatnego Parkowania w Urzędzie Miasta i Gminy w Grabowie nad Prosną, w godz. jego funkcjonowania, wysokość opłaty dodatkowej wynosi:

a) danego dnia - 20,00 zł

b) w terminie 6 kolejnych dni po dniu wystawienia wezwania w wysokości - 25,00 zł

c) wniesionej przelewem w terminie 6 kolejnych dni po dniu wystawienia wezwania - 25,00 zł

 

W przypadku niedokonania opłaty za parkowanie i uiszczenia opłaty dodatkowej w godz. funkcjonowania Biura Obsługi Strefy Płatnego Parkowania lub wniesionej przelewem w terminie 6 kolejnych dni po dniu wystawienia wezwania wysokość opłaty dodatkowej wynosi: - 35,00 zł

 

W przypadku niedokonania opłaty za parkowanie i nieuiszczenia opłaty dodatkowej i przekroczenie opłaconego czasu postoju w ciągu 6 kolejnych dni po dniu wystawienia wezwania, opłata wynosi: - 50,00 zł

Dane zarządzającego Strefą

Biuro Strefy Płatnego Parkowania w Grabowie nad Prosną

Urząd Miasta i Gminy w Grabowie nad Prosną

ul. Kolejowa 8, 63-520 Grabów nad Prosną

pok. nr 7, tel. 62 7305024