Polityka prywatności

Polityka prywatności CityParkApp

I. INFORMACJE OGÓLNE.
    1.   Operatorem serwisu www.cityparkapp.pl („Serwis”), aplikacji CityParkApp („Aplikacja”) oraz kanału IVR, dostępnego pod numerem telefonu 801 066 135 („Kanał IVR”) dalej łącznie: „Usługa CityParkApp” jest City Parking Group S.A. z siedzibą w Grudziądzu, ul. Budowlanych 3, 86-300 Grudziądz („CPG”).
    2.   Usługa CityParkApp realizuje funkcje pozyskiwania informacji o użytkownikach („Użytkownik”) i ich zachowaniu w następujący sposób:
           a.   Poprzez dobrowolnie wprowadzone w formularzach (w tym w formularzu rejestracyjnym) informacje.
           b.   Poprzez zapisywanie w urządzeniach końcowych pliki cookies (tzw. "ciasteczka").
           c.   Poprzez gromadzenie logów serwera www, funkcjonującego pod adresem www.cityparkapp.pl, przez operatora hostingowego.
           d.   Poprzez rejestrację rozmów telefonicznych Użytkownika z konsultantami CPG.
    3.   W trakcie wykonywania przez CPG swoich zobowiązań wobec Użytkowników, CPG przetwarza ponadto m.in. dane dotyczące złożonych dyspozycji, dokonanych opłat parkingowych i informacje związane z reklamacjami zgłoszonymi przez Użytkownika, a także inne dane, związane z bieżącym korzystaniem przez Użytkownika z Usługi CityParkApp.

II. INFORMACJE W FORMULARZACH.
     1.   Usługa CityParkApp zbiera informacje podane dobrowolnie przez Użytkownika w formularzach (w tym formularzu rejestracyjnym).
     2.   Usługa CityParkApp może zapisać ponadto informacje o parametrach połączenia (oznaczenie czasu, adres IP).
     3.   Dane podane w formularzu mogą stanowić zbiór potencjalnych klientów.
     4.   Dane podane w formularzu są przetwarzane w celu wynikającym z funkcji konkretnego formularza, np. w celu dokonania procesu obsługi zgłoszenia serwisowego lub kontaktu handlowego.
     5.   Dane podane w formularzach mogą być przekazane podmiotom technicznie realizującym niektóre usługi.

III. INFORMACJA O PLIKACH COOKIES.
       1.   Serwis korzysta z plików cookies.
       2.   Pliki cookies (tzw. „ciasteczka”) stanowią dane informatyczne, w szczególności pliki tekstowe, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika Serwisu i przeznaczone są do korzystania ze stron internetowych Serwisu. Cookies zazwyczaj zawierają nazwę strony internetowej, z której pochodzą, czas przechowywania ich na urządzeniu końcowym oraz unikalny numer.
       3.   Podmiotem zamieszczającym na urządzeniu końcowym Użytkownika Serwisu pliki cookies oraz uzyskującym do nich dostęp jest operator Serwisu.
       4.   Pliki cookies wykorzystywane są w następujących celach:
             a.   tworzenia statystyk, które pomagają zrozumieć, w jaki sposób Użytkownicy Serwisu korzystają ze stron internetowych, co umożliwia ulepszanie ich struktury i zawartości;
             b.   utrzymanie sesji Użytkownika Serwisu (po zalogowaniu), dzięki której Użytkownik nie musi na każdej podstronie Serwisu ponownie wpisywać loginu i hasła;
             c.   określania profilu Użytkownika w celu wyświetlania mu dopasowanych materiałów w sieciach reklamowych, w szczególności sieci Google.
       5.   W ramach Serwisu stosowane są dwa zasadnicze rodzaje plików cookies: „sesyjne” (session cookies) oraz „stałe” (persistent cookies). Cookies „sesyjne” są plikami tymczasowymi, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika do czasu wylogowania, opuszczenia strony internetowej lub wyłączenia oprogramowania (przeglądarki internetowej). „Stałe” pliki cookies przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika przez czas określony w parametrach plików cookies lub do czasu ich usunięcia przez Użytkownika.
       6.   Oprogramowanie do przeglądania stron internetowych (przeglądarka internetowa) zazwyczaj domyślnie dopuszcza przechowywanie plików cookies w urządzeniu końcowym Użytkownika. Użytkownicy Serwisu mogą dokonać zmiany ustawień w tym zakresie. Przeglądarka internetowa umożliwia usunięcie plików cookies. Możliwe jest także automatyczne blokowanie plików cookies Szczegółowe informacje na ten temat zawiera pomoc lub dokumentacja przeglądarki internetowej.
       7.   Ograniczenia stosowania plików cookies mogą wpłynąć na niektóre funkcjonalności dostępne na stronach internetowych Serwisu.
       8.   Pliki cookies zamieszczane w urządzeniu końcowym Użytkownika Serwisu i wykorzystywane mogą być również przez współpracujących z operatorem Serwisu reklamodawców oraz partnerów.
       9.   Zalecamy przeczytanie polityki ochrony prywatności tych firm, aby poznać zasady korzystania z plików cookie wykorzystywane w statystykach: Polityka ochrony prywatności Google Analytics
     10.   Pliki cookie mogą być wykorzystane przez sieci reklamowe, w szczególności sieć Google, do wyświetlenia reklam dopasowanych do sposobu, w jaki Użytkownik korzysta z Serwisu. W tym celu mogą zachować informację o ścieżce nawigacji Użytkownika lub czasie pozostawania na danej stronie.
     11.   W zakresie informacji o preferencjach Użytkownika gromadzonych przez sieć reklamową Google użytkownik może przeglądać i edytować informacje wynikające z plików cookies przy pomocy narzędzia: https://www.google.com/ads/preferences/

IV. LOGI SERWERA.
      1.   Informacje o niektórych zachowaniach Użytkowników podlegają logowaniu w warstwie serwerowej. Dane te są wykorzystywane wyłącznie w celu administrowania Serwisem oraz w celu zapewnienia jak najbardziej sprawnej obsługi świadczonych usług hostingowych.
      2.   Przeglądane zasoby identyfikowane są poprzez adresy URL. Ponadto zapisowi mogą podlegać:
            a.   czas nadejścia zapytania,
            b.   czas wysłania odpowiedzi,
            c.   nazwę stacji klienta – identyfikacja realizowana przez protokół HTTP,
            d.   informacje o błędach jakie nastąpiły przy realizacji transakcji HTTP,
            e.   adres URL strony poprzednio odwiedzanej przez Użytkownika (referer link) – w przypadku gdy przejście do Serwisu nastąpiło przez odnośnik,
            f.   informacje o przeglądarce Użytkownika,
            g.   Informacje o adresie IP.
      3.   Dane powyższe są wykorzystywane jedynie dla celów administrowania serwerem.

V. ZARZĄDZANIE PLIKAMI COOKIES – JAK W PRAKTYCE WYRAŻAĆ I COFAĆ ZGODĘ?
    1.   Jeśli Użytkownik nie chce otrzymywać plików cookies, może zmienić ustawienia przeglądarki. Zastrzegamy, że wyłączenie obsługi plików cookies niezbędnych dla procesów uwierzytelniania, bezpieczeństwa, utrzymania preferencji Użytkownika może utrudnić, a w skrajnych przypadkach może uniemożliwić korzystanie ze stron www.
    2.   W celu zarządzania ustawieniami cookies wybierz z listy poniżej przeglądarkę internetową/ system i postępuj zgodnie z instrukcjami producenta:
           a.   Internet Explorer
           b.   Chrome
           c.   Safari
           d.   Firefox
           e.   Opera
           f.   Android
           g.   Safari (iOS)
           h.   Windows Phone
           i.   Blackberry

VI. DANE OSOBOWE.
      1.   Administratorem danych osobowych Użytkownika jest City Parking Group S.A. z siedzibą w Grudziądzu, ul. Budowlanych 3, 86-300 Grudziądz.
      2.   Rejestrując się w CityParkApp Użytkownik przyjmuje do wiadomości, że jego dane osobowe będą przetwarzane przez CPG w celu świadczenia Usługi CityParkApp, marketingu usług własnych CPG oraz dochodzenia ewentualnych roszczeń.
      3.   Podanie danych osobowych przez Użytkownika jest dobrowolne, jednakże niezbędne dla korzystania z Usługi CityParkApp.
      4.   W celu należytego świadczenia Usługi CityParkApp CPG może również otrzymywać od uPaid sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, ul. Czastkowska 14, 01-678 Warszawa, od Elavon Financial Services Limited (Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością) Oddział w Polsce z siedzibą w Warszawie, ul. Puławska 17, 02-515 Warszawa lub od SkyCash Poland S.A. z siedzibą w Warszawie, Rondo ONZ 1 00-124 Warszawa pewne informacje dotyczące Użytkownika, w szczególności dane dotyczące autoryzacji udzielonych przez wydawcę karty płatniczej Użytkownika czy informacje niezbędne do rozpatrzenia reklamacji zgłoszonych przez Użytkownika.
      5.   Użytkownik ma prawo dostępu do dotyczących go danych osobowych, ich poprawiania oraz żądania zaprzestania ich przetwarzania przez City Parking Group S.A. Prawo to jest nieograniczone w czasie. Użytkownikowi przysługuje prawo wniesienia pisemnego, umotywowanego żądania zaprzestania przetwarzania danych ze względu na jego szczególną sytuację oraz prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania jego danych w celach marketingowych lub wobec przekazywania ich innemu administratorowi danych.
      6.   CPG przetwarza dane osobowe zgodnie z prawem polskim oraz ogólnym rozporządzeniem o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (RODO).
      7.   Dane osobowe wymieniane pomiędzy urządzeniem końcowym Użytkownika a serwerem CPG są szyfrowane.

VII. UDOSTĘPNIENIE DANYCH.
        1.   Dane podlegają udostępnieniu podmiotom zewnętrznym wyłącznie w granicach prawnie dozwolonych, w przypadku istnienia zgody Użytkownika lub innej podstawy prawnej do udostępnienia tych danych.
        2.   Operator Usługi CityPArkApp może mieć obowiązek udzielania informacji zebranych przez Serwis upoważnionym organom na podstawie zgodnych z prawem żądań w zakresie wynikającym z żądania.
        3.   Dane osobowe Użytkowników mogą być udostępniane innym podmiotom współpracującym z CPG w celu należytego świadczenia Usługi CityParkApp. Dane mogą być udostępniane w szczególności:
               a.   uPaid sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, ul. Czastkowska 14, 01-678 Warszawa, w celu umożliwienia zarejestrowania karty Użytkownika w systemie MasterPass oraz świadczenia usług związanych z przechowywaniem danych kart płatniczych i korzystaniem z konta uPaid, a także w celu rozpoznania ewentualnej reklamacji zgłoszonej przez Użytkownika;
               b.   Elavon Financial Services Limited (Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością) Oddział w Polsce z siedzibą w Warszawie, ul. Puławska 17, 02-515 Warszawa oraz innym dostawcom usług płatniczych i podmiotom uczestniczącym w wykonaniu transakcji płatniczej lub świadczeniu usług powiązanych, w celu dokonania płatności za parkowanie przy użyciu Usługi, a także w celu rozpoznania ewentualnej reklamacji zgłoszonej przez Użytkownika;
               c.   SkyCash Poland S.A. z siedzibą w Warszawie, Rondo ONZ 1 00-124 Warszawa w celu rozpoznania reklamacji zgłoszonej przez Użytkownika;
               d.   właścicielom oraz podmiotom zarządzającym parkingami i strefami płatnego parkowania, w których CPG jest uprawnione do pobierania opłaty parkingowej, w celu umożliwienia weryfikacji dokonania tej opłaty przez Użytkownika.
        4.   Administrator danych osobowych przy świadczeniu usługi korzysta z pomocy podmiotów trzecich, którym dane osobowe Użytkowników są powierzone zgodnie z obowiązującym prawem:
               a.   ATM S.A. z siedzibą w Warszawie, ul. Grochowska 21a, 04-186 Warszawa;
               b.   SYSTEmEG Sp. z o.o. z siedzibą we Wrocławiu, ul. Chociebuska 11, 54-433 Wrocław;
               c.   DIR Wiesława Rozynek ul. Konstytucji 3 Maja 2, 86-300 Grudziądz;
               d.   Noma Solutions Marek Nowicki ul. Zduńska 50A 99-400 Łowicz.
Dane zostały powierzone na okres zawarcia poszczególnych umów, w zakresie niezbędnym do ich wykonania.

VIII.  USŁUGI OSÓB TRZECICH.
W ramach Usługi CityParkApp, CPG umożliwia Użytkownikowi zarejestrowanie konta uPaid, które jest wymagane do skorzystania z pełnej funkcjonalności Usługi CityParkApp (m.in. dla potrzeb rejestracji danych karty płatniczej w systemie MasterPass oraz dokonywania opłaty parkingowej). Administratorem danych osobowych jest w tym zakresie uPaid sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, ul. Czastkowska 14, 01-678 Warszawa, który określa cele i sposoby przetwarzania danych w zakresie korzystania przez Użytkownika z konta uPaid.

  Polityka prywatności CityParkApp

  Polityka prywatności ważna od 03.11.2018