Regulamin i Polityka prywatności

 
 
 

Regulamin i Polityka prywatności CityParkApp

(ważny od 30 kwietnia 2020 r.)

 
 

Regulamin Korzystania z Aplikacji Mobilnej

Aplikacja mobilna  (dalej zwana Aplikacją) jest wygodnym sposobem dokonywania płatności za usługi parkingowe w City Parking Group S.A.,  również w strefach miejskich, wszędzie tam, gdzie obowiązuje Opłata Miejscowa. Opłata Miejscowa z tytułu korzystania z płatnych miejsc parkingowych jest obowiązkową opłatą pobieraną od użytkowników (kierowców) pojazdów na terytorium miasta, ustaloną decyzją rady miasta. Korzystając z Aplikacji, zobowiązujesz się do przestrzegania Warunków Korzystania z Aplikacji podanych poniżej oraz potwierdzasz, że wyrażasz zgodę na ich przestrzeganie.

Aplikacja może dokonać identyfikacji Twojego numeru telefonu, ustalić położenie Twojego urządzenia mobilnego, za pomocą globalnego systemu identyfikacji położenia. Aplikacja wymaga połączenia urządzenia mobilnego do sieci komórkowej urządzenia w taki sposób, aby Aplikacja mogła korzystać z danych zgodnie z taryfą Twojego operatora sieci komórkowej.

Właściciel Aplikacji

Wszelkie prawa własności intelektualnej oraz prawa autorskie do Aplikacji są własnością UNIPARK, UAB, wpisaną do rejestru pod numerem 302693645, posługującą się numerem identyfikacji podatkowej VAT LT100009885910, z siedzibą pod adresem: Rodūnios kelias 10, LT-02189 Wilno, tel. + 370 700 77 877, e-mail: info@unipark.lt, strona internetowa: www.unipark.lt (dalej zwanej Autorem Aplikacji i/lub Właścicielem).

Właściciel uprawnia Ciebie użytkownika Aplikacji, do używania Aplikacji, wraz z jej modyfikacjami oraz uaktualnieniami, jedynie w celu dokonywania płatności za usługi objęte Aplikacją. Użytkownik nie może dokonywać jakichkolwiek zmian, dekompilować, wprowadzać modyfikacji Aplikacji ani tworzyć jakichkolwiek pochodnych Aplikacji, kopiować jej na inne urządzenia, rozprowadzać lub wykorzystywać dane zawarte w Aplikacji w inny sposób w jakimkolwiek innym celu. Użytkownikowi Aplikacji nie przekazuje się kodu źródłowego Aplikacji ani jakichkolwiek praw autorskich. Właściciel Aplikacji zastrzega sobie prawo do zmiany wyglądu, funkcjonalności Aplikacji, określenia informacji lub zakazania korzystania z Aplikacji przez okres nieograniczony w przypadku naruszenia zasad korzystania z Aplikacji.

Prywatność

W związku z korzystaniem przez Ciebie z aplikacji CityParkApp na terenie Polski, Administratorem Twoich danych osobowych (zwanym dalej „Administratorem”) jest City Parking Group S.A. z siedzibą w Grudziądzu, ul. Budowlanych 3, 86-300 Grudziądz, która powierza przetwarzanie danych osobowych UNIPARK, UAB, wpisaną do rejestru pod numerem 302693645, posługującą się numerem identyfikacji podatkowej VAT LT100009885910, z siedzibą pod adresem: Rodūnios kelias 10, LT-02189 Wilno, tel. + 370 700 77 877, e-mail: info@unipark.lt, strona internetowa: www.unipark.lt w celu realizacji usługi.

Zasady prywatności, o których mowa dostarczają informacji jedynie o danych osobowych zbieranych oraz przetwarzanych w związku z korzystaniem z Aplikacji (zamawiania usług parkingowych oraz dokonywania płatności za pomocą Aplikacji).

 

CEL PRZETWARZANIA ORAZ PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH

W celu zapewnienia Państwu możliwości zamawiania usług parkingowych na administrowanych parkingach i/albo obszarach parkingowych oraz płacenia za nie przy pomocy Aplikacji, Administrator danych gromadzi i przetwarza Państwa dane osobowe podane w tabeli.

 

Kategoria danych:

Rodzaj danych:

Dane identyfikacyjne:

Numer rejestracyjny pojazdu.

Identyfikator urządzenia inteligentnego.

Numer telefonu.

Dane lokalizacyjne:

Jeżeli wyrażą Państwo na to zgodę, będziemy mogli widzieć lokalizację Państwa Urządzenia mobilnego, na którym zainstalowana jest Aplikacja w momencie zamawiania Usługi.

Miejsce zaparkowania samochodu (tzn. lokalizacja wybranego przez Państwa parkingu i/albo obszaru parkingowego).

Dane na temat dat i czasu parkowania:

Czas parkowania pojazdu (tzn. dokładna data rozpoczęcia i zakończenia parkowania oraz czas parkowania).

Dane płatnicze:

Wybrana metoda płatności (tj. płatność bankowa/płatność kartą kredytową lub za pośrednictwem operatora telefonii komórkowej, bądź na podstawie umowy).

Przy wyborze płatności bankowej/płatności kartą kredytową dodatkowo zbierane są dane powiązanej karty/kart (imię, nazwisko, numer, data ważności oraz kod bezpieczeństwa podany na karcie)*.

Przy wyborze płatności za pośrednictwem operatora komórkowego należy wywołać dodatkowy numer telefonu operatora komórkowego.

Przy wyborze płatności przelewem bankowym dodatkowo przetwarzane są dane wybranego rachunku bankowego (rachunków) (np. numer rachunku bankowego) oraz informacje o rachunku bankowym wymagane do uwierzytelnienia (np. identyfikator i (albo) kod osobisty)**.

Przy wyborze płatności na podstawie umowy dodatkowo przetwarzane są dane zawartej umowy/umów (tj. imię, nazwisko, osobisty numer identyfikacyjny, adres, e-mail, telefon i inne warunki umowy).

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zwracamy uwagę, że płatności za świadczone usługi są pobierane za pośrednictwem dostawców usług płatniczych (przy płatności przelewem bankowym/kartą kredytową) i/albo operatorów komórkowych (przy płatności za pomocą konta u operatora komórkowego).

Informujemy, że po dodaniu („Zapisz”) karty bankowej/kredytowej do Aplikacji, karta ta zostaje najpierw autoryzowana (tzn. sprawdzana jest jej ważność), a jeżeli autoryzacja przebiegnie pomyślnie, mogą Państwo zapłacić za usługi parkingowe poprzez automatyczne obciążenie dodanej karty opłatą parkingową. Zwracamy uwagę, że model skanowania polecenia zapłaty („Wtyczka”) zainstalowany w Aplikacji, zgodnie z którym dane Państwa karty bankowej/kredytowej dodane do Aplikacji („Zapisane”), takie jak numer karty, data ważności i kod bezpieczeństwa, są przekazywane bezpośrednio do dostawcy usług płatniczych dopiero w momencie transakcji, dlatego w tym przypadku ani Administrator danych, ani Właściciel Aplikacji nie przetwarzają (tzn. nie otrzymują, nie widzą ani nie przechowują) tych danych w swoich systemach. Administrator danych otrzymuje dane dotyczące Państwa transakcji płatniczej, takie jak informacje o transakcji, informacje o karcie wykorzystywane do transakcji oraz tożsamość posiadacza karty, dopiero wraz z Państwa płatnością za świadczone usługi.

Informujemy, że w celu dodania rachunku bankowego jako metody płatności za usługi w Aplikacji, rachunek ten zostanie najpierw autoryzowany i zostaną Państwo poproszeni o zalogowanie się na swoje konto bankowe za pomocą jednej z następujących metod (np. (1) Smart-ID; (2) generator/karta; (3) podpis mobilny). Po zalogowaniu się do swojego banku i wybraniu żądanego rachunku, otrzymają Państwo wiadomość o jego pomyślnym dodaniu. Zwracamy uwagę, że obciążanie rachunku bankowego dodanego do Aplikacji będzie aktywne tylko przez 90 dni, zatem po tym okresie trzeba będzie odnowić ten rachunek, aby można było nadal korzystać z tej metody płatności. Ponadto przy płaceniu za parkowanie w ten sposób bank może poprosić Państwa o potwierdzenie płatności w jeden z podanych sposobów. Chcielibyśmy zwrócić uwagę, że model skanowania polecenia zapłaty ("wtyczka") zainstalowany w Aplikacji, zgodnie z którym dane Państwa rachunku bankowego dodane („Zapisane”) w Aplikacji (np. numer rachunku bankowego, kod identyfikacyjny, osobisty kod identyfikacyjny) są przekazywane bezpośrednio do dostawcy usług płatniczych dopiero w momencie zainicjowania płatności, dlatego w tym przypadku ani Administrator danych, ani Właściciel Aplikacji nie przetwarzają (tzn. nie otrzymują, nie widzą ani nie przechowują) tych danych w swoim systemie. Administrator danych otrzymuje dane dotyczące Państwa transakcji płatniczej (np. informacje o transakcji, informacje o rachunku bankowym wykorzystywane do transakcji oraz tożsamość posiadacza karty), dopiero wraz z Państwa płatnością za świadczone usługi.

Zwracamy uwagę, że otrzymujemy/przetwarzamy Państwa dane osobowe dopiero wówczas, gdy zaczynają i kończą Państwo korzystanie z usługi parkingowej w aplikacji na parkingu i/albo obszaru parkingowego (co obejmuje cały okres korzystania). Jeżeli jednak nie korzystają Państwo z usług parkingowych (niezależnie od tego, czy mają Państwo zainstalowaną Aplikację, czy nie), nie gromadzimy Państwa danych osobowych, tzn. dane osobowe wprowadzone do Aplikacji są przechowywane tylko na Państwa urządzeniu inteligentnym i nie są przetwarzane (otrzymywane, widoczne, używane itp.) w systemach Administratora danych.

Informujemy, że otrzymujemy i przetwarzamy Twoje dane osobowe tylko wtedy, gdy rozpoczynasz i kończysz korzystanie z usługi parkingowej w aplikacji na parkingu i / lub obszaru (w tym przez cały okres użytkowania). Jeśli jednak nie korzystasz z usług parkingowych SMS (niezależnie od tego, czy połączyłeś kartę, czy nie), nie gromadzimy Twoich danych osobowych.

Cele przetwarzania

  1. w celu świadczenia usług drogą elektroniczną oraz umożliwienia korzystania z usług oferowanych w ramach Aplikacji, w tym w celu rejestracji i korzystania z Aplikacji, udostępniania Użytkownikom funkcjonalności Aplikacji, utrzymywania kontaktu, prowadzenia i obsługi konta w Aplikacji, obsługi reklamacji i zwrotów (art. 6 ust. 1 lit. b) RODO);
  2. w celu ewentualnego ustalenia, dochodzenia roszczeń lub obrony przed nimi na podstawie prawnie uzasadnionego interesu Administratora polegającego na ochronie jego praw (art. 6 ust. 1 lit. f) RODO);
  3. w celu oferowania przez Administratora produktów lub usług bezpośrednio na podstawie prawnie uzasadnionego interesu Administratora polegającego w szczególności na kierowaniu drogą elektroniczną powiadomień o ofertach lub treściach zawierających w niektórych przypadkach informacje handlowe oraz prowadzeniu innego rodzaju działań związanych z marketingiem bezpośrednim produktów lub usług (art. 6 ust. 1 lit. f) RODO); o ile Użytkownik wyraził zgodę na otrzymywanie informacji handlowych za pośrednictwem środków komunikacji elektronicznej;
  4. w celach archiwalnych na podstawie prawnie uzasadnionego interesu Administratora polegającego na zabezpieczeniu informacji na wypadek prawnej potrzeby wykazania faktów, będących realizacją prawnie uzasadnionego interesu Administratora (art. 6 ust. 1 lit. f) RODO).

 

Obowiązek podania danych osobowych

Podanie przez Ciebie danych osobowych jest dobrowolne, jednak niezbędne do realizacji wyżej wskazanych celów, w tym świadczenia usług drogą elektroniczną.

Osoby dokonujące rejestracji proszone są o podanie danych niezbędnych do utworzenia i obsługi konta w Aplikacji. Ich podanie jest wymagane w celu założenia i obsługi konta, a ich niepodanie skutkuje brakiem takiej możliwości.

Użytkownik wyraża zgodę na podanie swoich danych osobowych, takich jak numer telefonu i Administrator przetwarza te dane w celu obsługi usługi.

 

Korzystanie z Danych

Korzystamy z numeru rejestracyjnego pojazdu celem identyfikacji klienta (pojazdu) chcącego zaparkować na zarządzanych przez nas parkingach lub w strefach miejskich.

Korzystamy z indywidualnego numeru użytkownika celem identyfikacji użytkownika w chwili świadczenia usługi (urządzenie użytkownika) oraz zapewnienia komunikacji z Aplikacją (niezakłócone świadczenie usług).

Korzystamy z danych lokalizacji urządzenia mobilnego (GPS) oraz miejsca parkowania pojazdu (lokalizacja parkingu lub strefy), aby umożliwić identyfikację (upewnić się) na jakim parkingu lub w jakiej strefie parkujesz oraz pobranie stosownej opłaty z tytułu świadczonej usługi.

Korzystamy z danych czasu parkowania pojazdu, aby umożliwić ocenę czasu parkowania oraz wycenę świadczonej usługi w oparciu o czas trwania parkowania.

Korzystamy z wybranego sposobu płatności oraz szczegółów płatności, aby w ten sposób dokonać poboru płatności (uzyskać płatność) za usługi.

Korzystamy z numeru telefonu użytkownika w celu dokonania przez niego uruchomienia i zatrzymania usługi opłaty za parkowanie w aplikacji przy pomocy SMS.

 

Udostępnianie Danych oraz Administrator danych osobowych w poszczególnych krajach

Aby zapewnić prawidłowe funkcjonowanie Aplikacji oraz jakość świadczonych usług, mamy prawo przekazać dane osobowe osobom trzecim (przetwarzającym dane), które pomagają nam w administrowaniu Aplikacją i/ lub świadczeniu usług. Osoby, o których mowa oznaczają Właściciela Aplikacji (UNIPARK, UAB), autorów, firmy IT, operatorów sieci komórkowych, , podmioty świadczące usługi parkingowe i usługi powiązane, itp.

CPG S.A. przekazuje jedynie dane karty bankowej użytkownika bezpośrednio do dostawcy usług płatniczych, dlatego CPG S.A. ich nie otrzymuje, nie widzi ani nie przechowuje.

Należy pamiętać, że z aplikacji można korzystać w różnych krajach. Dlatego Twój Administrator Danych jest zależny od kraju, w którym korzystasz z usług parkingowych, tzn. kraju wybranego w aplikacji. Dlatego też, wybierając kraj, w którym będziesz korzystać z usług, pamiętaj o zapoznaniu się z warunkami i zasadami ochrony prywatności danego administratora danych, ponieważ mogą się one różnić.

Korzystając z Aplikacji i płacąc za usługi parkingowe w Estonii (tzn. zawierając umowę o świadczenie usług parkingowych), Państwa dane osobowe są administrowane przez EuroPark Estonia OÜ, kod podmiotu: 10811490, adres: Offices of Solaris Centre, 3rd floor, 10143 Tallinn (dalej jako administrator danych).

Na przykład, jeśli płacą Państwo za usługi parkingowe na Aplikacji, podane są następujące informacje: (1) Na Litwie Państwa administratorem danych jest Stova JSC (kod podmiotu 302299725); (2) Na Łotwie Państwa administratorem danych jest SIA EuroPark Latvia (kod podmiotu 40003553023); (3) W Estonii Państwa administratorem danych jest EuroPark Estonia OÜ (kod podmiotu 10811490); (4) W Polsce Państwa administratorem danych jest CITY PARKING GROUP S.A. (kod podmiotu 871629396).

Niniejsze przepisy o ochronie danych osobowych zawierają jedynie informacje o danych osobowych zebranych i przetwarzanych podczas korzystania z Aplikacji (tj. o zamawianiu usług parkingowych i płaceniu za pośrednictwem Aplikacji). Dlatego, aby dowiedzieć się więcej o innych odpowiednich warunkach przetwarzania danych osobowych przez administratora danych, należy zrobić to tutaj:   https://unipark.lt/en/privacy-policy/

Dane mogą być również przekazywane właściwym organom publicznym lub organom ścigania (sądom, policji lub innym organom nadzoru), świadczącym usługi prawne lub windykacyjne, firmom ubezpieczeniowym lub innym podmiotom i właścicielom zarządzającym parkingami i strefami płatnego parkowania, w których CPG jest uprawniona do pobierania opłaty parkingowej, w celu umożliwienia weryfikacji dokonania tej opłaty przez Użytkownika. Dane osobowe udostępniane są jedynie, jeśli wymaga tego obowiązujące prawo oraz jedynie zgodnie z procedurą określoną prawem w celu zabezpieczenia naszych praw, mając na uwadze bezpieczeństwo naszych klientów, personelu oraz zasobów, oraz do celów zgłaszania, występowania lub wnoszenia zarzutów przeciwko roszczeniom w sporze prawnym.

Proszę zwrócić uwagę na to, że dane osobowe przekazywane są jedynie osobom trzecim, które zapewniają, na podstawie umowy, odpowiednie warunki konieczne do ich przetwarzania i zapewnienia bezpieczeństwa. Dane osobowe nie mogą być przekazywane do państw trzecich (tj. poza granice Unii Europejskiej lub granice Europejskiego Obszaru Gospodarczego) ani jakimkolwiek organizacjom międzynarodowym.

 

Prawa Osób, których Dane dotyczą oraz ich Wykonywanie

W sytuacjach, gdy przetwarzanie Twoich danych osobowych odbywa się w oparciu o Twoją zgodę na ich przetwarzanie, przysługuje Ci prawo cofnięcia tej zgody w dowolnym momencie.

W każdym czasie masz prawo sprzeciwić się przetwarzaniu swoich danych osobowych w celach marketingowych, bez konieczności uzasadnienia takiego sprzeciwu. Sprzeciw w pozostałym zakresie powinien zawierać uzasadnienie oraz podlega ocenie Administratora.

Masz prawo dostępu do treści swoich danych osobowych, do sprostowania swoich danych osobowych oraz uzupełniania ich lub aktualizowania, jeśli są niekompletne lub uległy zmianie.

W przypadkach określonych w art. 17 RODO masz prawo żądać usunięcia swoich danych osobowych („prawo do bycia zapomnianym”), których przetwarzanie nie jest już niezbędne do realizowania żadnego z celów, dla których zostały zebrane.

Masz prawo żądać ograniczenia przetwarzania swoich danych osobowych. Na tej podstawie Administrator zaprzestaje dokonywania operacji na danych osobowych, z wyjątkiem operacji, na które wyraziła zgodę osoba, której dane dotyczą oraz ich przechowywania, zgodnie z przyjętymi zasadami retencji.

Powyższe uprawnienia przysługują Ci, o ile przepisy szczególne nie wyłączają bądź nie ograniczają tych uprawnień.

Gdy uznasz, że przetwarzanie Twoich danych osobowych narusza przepisy RODO, masz prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, na adres Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00 – 193 Warszawa.

W celu wykonania przysługujących Tobie praw, prosimy o kontakt z Inspektorem Ochrony Danych City Parking Group S.A. pod adresem email: iod@citypg.pl.

 

Pozostałe Informacje

Biorąc pod uwagę, że jednym zamówieniem usługi parkowania można zarządzać z różnych urządzeń telefonicznych, korzystając z różnych sposobów płatności, po złożeniu zamówienia usługi parkowania, zobaczysz numer rejestracyjny pojazdu, miasto oraz strefę parkowania lub parking, na którym zaparkowano pojazd korzystając z Aplikacji zainstalowanej na różnych urządzeniach telefonicznych.

Usługa uruchamiania i kończenia parkowania za pomocą SMS.

Rozpoczęcie świadczenia Usługi SMS następuje z chwilą prawidłowego wypełnienia przez Użytkownika wszystkich niezbędnych pól formularza, umieszczonego na stronie internetowej https://smsparking.citypg.pl/ oraz pomyślnej weryfikacji i przypisania karty płatniczej do numeru telefonu komórkowego.

Użytkownik ponosi opłatę za każdą wysłaną wiadomość SMS na numer +48661000041 (koszt SMS zgodnie z taryfą operatora).

Użytkownik otrzymuje potwierdzenia w formie wiadomości SMS o uruchomieniu i zakończeniu parkowania.

Opłaty za otrzymywane przez Użytkownika wiadomości SMS nie są pobierane.

Użytkownik wysyłając wiadomość SMS o błędnej składni nie uruchomi usługi parkowania. Administrator nie ponosi odpowiedzialności za błędnie wysłane SMS przez Użytkownika. Wiadomości SMS są rejestrowane przez System tylko z pozytywnie zweryfikowanego numeru telefonu za pomocą strony https://smsparking.citypg.pl/.

Poprawny schemat wiadomości SMS:

  1. Uruchomienie usługi parkowania: SMS o treści "START KOD_STREFY NUMER_REJESTRACYJNY"
  2. Zatrzymanie usługi parkowania: SMS o treści "STOP NUMER_REJESTRACYJNY "

W dniu parkowania Użytkownik zobowiązany jest do sprawdzenia cennika opłat za parkowanie pojazdu na wybranym parkingu. Aktualny cennik opłat za parkowanie umieszczony jest na stronie https://www.cityparkapp.pl/miasta.

W przypadku jakichkolwiek pytań lub skarg dotyczących funkcjonowania aplikacji, prosimy o kontakt z przedstawicielem City Parking Group S.A. pod adresem email: bok.cpa@citypg.pl lub pod numerem telefonu 801 066 135  (koszt połączenia zgodnie z taryfą operatora).

 

Płatność z tytułu Korzystania z Parkingów

Korzystając z Aplikacji, wyrażasz tym samym zgodę na dokonanie płatności z tytułu Opłaty za wybraną usługę oraz kosztów obsługi (kwotę możesz sprawdzić u operatora swojej sieci komórkowej lub w banku). Stawki opłat z tytułu usług parkingowych świadczonych przez City Parking Group S.A., procedury dokonywania płatności oraz pozostałe informacje dotyczące korzystania z płatnych parkingów są dostępne na stronie www.cityparkinggroup.pl.

Twoim obowiązkiem jest zapewnienie wystarczających środków na koncie przez cały okres korzystania z Aplikacji. W przypadku, gdy dostępne środki są niewystarczające by dokonać płatności za usługi i gdy nie możesz dokonać płatności korzystając z Aplikacji, zobowiązany jesteś zapłacić za usługi zgodnie z ogólną procedurą obowiązującą na parkingach, tj. z wykorzystaniem kasy fiskalnej, kasy parkingowej lub parkomatu, znajdujących się na parkingu.

Korzystanie z parkingów City Parking Group S.A. jest odpłatne zgodnie z regulaminem, znajdującym się na danym parkingu. Opłata z tytułu świadczonych usług obowiązuje od momentu wjazdu na parking. Korzystając z Aplikacji, ponosisz odpowiedzialność za właściwy wybór parkingu, wprowadzenie numeru rejestracyjnego pojazdu oraz pozostałe dane, które zobowiązany jesteś wprowadzić lub wybrać. Korzystając z Aplikacji, jesteś odpowiedzialny za właściwe i poprawne zakończenie parkowania.

 

Dokonywanie Miejscowych Opłat w Strefach Miejskich

Opłata Miejscowa z tytułu korzystania z płatnych miejsc parkingowych, jest obowiązkową płatnością, pobieraną od użytkowników (kierowców) pojazdów na terytorium miasta, obowiązującą na podstawie decyzji rady miasta. Korzystając z Aplikacji, ponosisz odpowiedzialność za właściwy wybór parkingu, Strefy Miejskiej, opłaconego czasu, wprowadzenie numeru rejestracyjnego pojazdu oraz pozostałych danych, które zobowiązany jesteś wprowadzić lub wybrać.

Dokonywanie płatności z tytułu Opłaty Miejscowej nie oznacza zapewnienia miejsca parkingowego ani jego rezerwacji ani nie zezwala na parkowanie w strefie, w której obowiązują znaki zakazu zgodnie z zasadami ruchu drogowego ani też nie zezwala na naruszanie zasad ruchu drogowego w inny sposób. W Aplikacji, Opłata Miejscowa jest pobierana na podstawie łącznego czasu; stąd uiszczając Opłatę Miejscową, należy upewnić się, czy taka opłata jest pobierana w danym momencie. Godziny poboru, tj. obowiązywania Opłaty Miejscowej wskazują znaki drogowe oraz dodatkowe tablice; stąd kierowca (posiadacz) pojazdu zobowiązany jest, dokonując płatności Opłaty Miejscowej, przestrzegać znaków drogowych.

Strefy Miejskie, Opłaty Miejscowe, ich kwoty, procedury płatności oraz pozostałe informacje dotyczące korzystania z płatnych miejsc parkingowych w mieście, określa Regulamin Opłat Miejscowych za Korzystanie z Płatnych Miejsc Parkingowych dla Pojazdów przyjęty decyzją rady miasta (dalej zwane Regulaminem) wraz ze stosownymi poprawkami do Regulaminu. Regulamin, poprawki do Regulaminu oraz pozostałe informacje istotne dla kierowcy, publikowane są na stronach internetowych urzędu miasta.

W przypadku, gdy środki dostępne na Twoim koncie okażą się niewystarczające, by dokonać płatności z tytułu Opłaty Miejscowej w chwili korzystania z Aplikacji, płatność zostanie zatrzymana automatycznie. Jeśli nie zatrzymasz czasu parkowania, domyślnie zlecenie parkowania będzie obowiązywało do końca płatnego czasu parkowania tego samego dnia w wybranej strefie.

Powiadomienie o czasie parkowania lub o czasie rozpoczęcia parkowania jest rejestrowane po uruchomieniu usługi parkowania w Aplikacji, bez konieczności opuszczania pojazdu przez kierowcę, a powiadomienie traktowane jest jako zarejestrowane od momentu otrzymania przez kierowcę pozytywnej informacji zwrotnej. Powiadomienie o czasie zakończenia parkowania należy przesłać przed wyjazdem z parkingu. Korzystając z Aplikacji, odpowiadasz za właściwe i prawidłowe ustawienie czasu płatnego parkowania i jego zatrzymania.

 

Postanowienia końcowe

O każdej zmianie Regulaminu, która będzie istotna z punktu widzenia Twoich interesów, Unipark zobowiązuje się do poinformowania Ciebie, Użytkowniku o tych zmianach, na 14 dni przed ich wprowadzeniem, z możliwością odstąpienia od Umowy.

Niniejszy Regulamin obowiązuje od dnia 30 kwietnia 2020 roku.

 

  Regulamin i Polityka Prywatności CityParkApp

 

  Formularz odstąpienia od umowy