Świdnica

Wybierz miasto
© autorzy OpenStreetMap
Najedź na strefę parkingową, aby dowiedzieć się o niej więcej
Legenda:
  • Podstrefa I
  • Podstrefa II

Informacje ogólne

  • City Parking Group S.A. prowadzi serwis Strefy Płatnego Parkowania w Świdnicy.


    Ulice, na których pobierana jest opłata za postój w Strefie Płatnego Parkowania:


    Podstrefa I (niebieska): ul. Maja,  Bohaterów Getta, Budowlana, Daleka, Długa, Franciszkańska, Grodzka, Kazimierza Pułaskiego, Klasztorna, Komunardów (od skrzyżowania z ul. Bolesława Chrobrego do skrzyżowania z ul. Marii Konopnickiej), Kotlarska, Łukowa, Marii Konopnickiej, Mennicka, pl. Jana Pawła II, pl. Kombatantów, Przechodnia, Różana, Rynek, Stefana Żeromskiego, Siostrzana, Spółdzielcza, Szpitalna, Środkowa, Teatralna, Trybunalska, Wewnętrzna, Zamkowa, Zaułek Kupiecki.

    Podstrefa II (żółta): 1 Maja, Bolesława Chrobrego, Dworcowa, Folwarczna, Joachima Lelewela, Jagiellońska (od skrzyżowania z ul. Księcia Bolka Świdnickiego do skrzyżowania z pl. św. Małgorzaty), Komunardów (od skrzyżowania z ul. Bolesława Chrobrego do skrzyżowania z ul. Księcia Bolka Świdnickiego),  Kościelna, Księżnej Agnieszki, Kwiatowa, Muzealna, Nauczycielska, pl. 1000-lecia Państwa Polskiego, pl. Grunwaldzki, pl. św. Małgorzaty, pl. Wojska Polskiego, Romualda Traugutta, Stanisława Wyspiańskiego (do nr 8), Stefana Żeromskiego (od skrzyżowania z ul. Komunardów do skrzyżowania z ul. Muzealną),     Sprzymierzeńców (od skrzyżowania z pl. Wojska Polskiego do skrzyżowania z ul. Romualda Traugutta).

Godziny działania strefy

Godziny funkcjonowania SPP
- od poniedziałku do piątku w godz.10:00 – 18:00
-  w soboty w godz. 10:00 – 14:00

Dane kontaktowe

Biuro SPP
ul. Dworcowa 8
58-100 Świdnica

 

Kierownik biura - Jowita Mazur, tel.: (74) 668 49 60,
Kasy, tel.: (74) 853 74 40

 

e-mail: biurospp@um.swidnica.pl

 

Stawki opłat


Wysokość stawek opłaty za parkowanie pojazdów samochodowych w obszarze Strefy Płatnego Parkowania na terenie miasta Świdnicy.

 

1. Opłaty jednorazowe
Podstrefa I:
a) czas postoju do jednej godziny - 3,00 zł,
b) druga godzina - 3,60 zł,
c) trzecia godzina - 4,30 zł,
d) czwarta i kolejne godziny - 3,00 zł. 
Minimalna opłata tj. do 15 min postoju - 0,50 zł.


Podstrefa II:
a) czas postoju do jednej godziny - 1,50 zł,
b) druga godzina - 1,80 zł,
c) trzecia godzina - 2,10 zł,
d) czwarta i kolejne godziny - 1,50 zł.
Minimalna opłata tj. do 15 min postoju - 0,30 zł.


2. Opłaty abonamentowe
a) Abonament okresowy tygodniowy - 50,00 zł,
b) Abonament okresowy miesięczny - 120,00 zł,
c) Abonament okresowy kwartalny - 300,00 zł,
d) Abonament okresowy roczny -700,00 zł,
e) Abonament roczny w podstrefie II - 400,00 zł
f) Abonament roczny mieszkańca na pierwsze auto - 50,00 zł,
g) Abonament roczny mieszkańca na drugie auto - 70,00 zł
h) Abonament roczny mieszkańca na trzecie i każde następne auto -150,00 zł,
i) Abonament roczny kierowcy inwalidy - 50,00 zł,
j) Abonament roczny dla osób zamieszkujących ulice
w bezpośrednim sąsiedztwie Strefy Płatnego Parkowania - 80,00 zł,
k) Abonament roczny posiadacza nieruchomości - 500,00 zł,
l) Abonament dla służb użyteczności publicznej - 400,00 zł,


3. Koperta- zastrzeżone stanowisko postojowe

Za zastrzeżenie stanowiska postojowego – koperty w Strefie Płatnego Parkowania obowiązującej 6 dni w tygodniu (od  poniedziałku do soboty) w okresie rocznym – całodobowo   - 4000 zł

 

4. Koperta- zastrzeżone stanowisko postojowe dla organów sprawiedliwości (Prokuratura, Sąd), oraz organów porządku i ładu publicznego (Policja, Służba Więzienna, Straż Miejska)

Za zastrzeżenie stanowiska postojowego – koperty w Strefie Płatnego Parkowania obowiązującej 6 dni w tygodniu (od  poniedziałku do soboty) w okresie rocznym – całodobowo    - 500 zł.

 

 

Podstawy prawne:

Uchwała Nr XXI/257/12 Rady Miejskiej w Świdnicy z dnia 25 października 2012 r.

 

Uchwała Nr XXVII/322/2013 Rady Miejskiej w Świdnicy z dnia 7 czerwca 2013 r.

 

 

Dodatkowe opłaty

Wysokość opłaty dodatkowej za nieuiszczenie opłaty za parkowanie pojazdów samochodowych na drogach publicznych w strefie płatnego parkowania zależna od czasu zgłoszenia się do biura SPP od momentu wypisania wezwania (godziny liczone w czasie funkcjonowania SPP);
a) do 3 godzin - 10,00 zł,
b) od 3 godzin do 16 godz.- 30,00 zł,
c) powyżej 16 godzin - 50,00 zł.
 
    
Wysokość opłaty dodatkowej za przekroczenie opłaconego czasu parkowania w strefie płatnego parkowaniazależna od czasu zgłoszenia się do biura SPP od momentu wypisania wezwania (godziny liczone w czasie funkcjonowania SPP);
a) do 3 godzin = 5,00 zł,
b) od 3 godzin do 16 godz.- 30,00 zł,
c) powyżej 16 godzin - 50,00 zł.

Dane zarządzającego strefą

Urząd Miejski w Świdnicy
ul. Armii Krajowej 49, 58-100 Świdnica
tel.: +74 856-28-00
fax: +74 856-87-21
e-mail: um@um.swidnica.pl

 

um.swidnica.pl