Chełmża

Wybierz miasto
© autorzy OpenStreetMap
Najedź na strefę parkingową, aby dowiedzieć się o niej więcej
Legenda:
  • - obszar Strefy Płatnego Parkowania

Informacje ogólne

  • City Parking Group S.A. obsługuje Strefę Płatnego Parkowania w Chełmży.

     

    Ulice, na których pobierana jest opłata za postój w SPP: ul. Sikorskiego (na odcinku od ul. Mickiewicza do Rynku), ul. Paderewskiego (na odcinku od ul. Sikorskiego do ul. Mickiewicza), ul. Wodna, ul. Sądowa, ul. Strzelecka (na odcinku od ul. Sikorskiego do ul. Kopernika), ul. Kopernika, ul. Rynek, ul. Rynek Garncarski, ul. Rynek Bednarski, ul. Chełmińska (na odcinku od ul. Rynek do ul. Tumskiej), ul. Tumska, ul. Bł. Juty (na odcinku od ul. Chełmińskiej do ul. Tumskiej), ul. Łazienna.

Godziny działania strefy

Poniedziałek – piątek:   09:00 – 17:00

Dane kontaktowe

Adres Biura SPP:
ul. Sikorskiego 6
87-140 Chełmża
tel. 605-864-206

 

e-mail: bsppchelmza@citypg.pl

Stawki opłat

Wykupienie biletu w parkomacie lub aplikacji CityParkApp:

- pierwsze pół godziny: 1,00 zł;
- za pierwszą godzinę: 2,00 zł;
- za drugą i trzecią godzinę: 1,60 zł;
- za czwartą i za kolejne godziny: 1,30 zł.


Opłata abonamentowa (za miesiąc kalendarzowy) - 60,00 zł.
Opłata abonamentowa za miesiąc kalendarzowy z bonifikatą dla:
a) właścicieli pojazdów samochodowych zamieszkałych w strefie, w której obowiązują opłaty - 35,00 zł;
b) właścicieli pojazdów zamieszkałych w budynkach zlokalizowanych na skrzyżowaniu ulic, w przypadku gdy jedna z tych ulic znajduje się w strefie płatnego parkowania pojazdów - 35,00 zł;
c) właścicieli, najemców, dzierżawców lokali użytkowych położonych w strefie, w której obowiązują opłaty z zastrzeżeniem, że prowadzą w nich działalność gospodarczą, prywatną praktykę lekarską bądź pielęgniarską - 35,00 zł.


Podstawa prawna: UCHWAŁA NR XXI/168/20 RADY MIEJSKIEJ CHEŁMŻY z dnia 7 grudnia 2020 r. w sprawie ustalenia strefy płatnego parkowania oraz wprowadzenia i ustalenia stawek opłat za parkowanie pojazdów samochodowych w strefie płatnego parkowania oraz sposobu pobierania opłat.

Dodatkowe opłaty

Za nieuiszczenie opłaty za parkowanie w SPP pobiera się opłatę dodatkową w wysokości 70,00 zł.
W przypadku wniesienia opłaty dodatkowej w ciągu kolejnych dwóch dni gotówką do biura SPP po dniu stwierdzonego nieuiszczenia opłaty za parkowanie, ulega ona pomniejszeniu do 30,00 zł.


W przypadku przekroczenia opłaconego czasu parkowania i przybycia do biura SPP ustala się opłaty dodatkowe następująco:
1) w dniu wystawienia wezwania: kwota stanowiąca wartość opłaty za przedłużone parkowanie, liczona w pełnych godzinach od momentu utraty ważności biletu parkingowego do godziny dokonania wpłaty w biurze SPP powiększona o 10,00 zł;
2) w ciągu kolejnych 5 dni po dniu wystawienia wezwania: kwota stanowiąca wartość opłaty za przedłużone parkowanie, liczona w pełnych godzinach od momentu utraty ważności biletu parkingowego do godz. 17:00 w dniu wystawienia powiększona o 10,00 zł.

 

Dane zarządzającego strefą

Urząd Miasta Chełmży
ul. Hallera 2
87-140 Chełmża


e-mail: um@chelmza.pl

    
www.chelmza.pl