Bytów

Wybierz miasto
© autorzy OpenStreetMap
Najedź na strefę parkingową, aby dowiedzieć się o niej więcej
Legenda:
  • Strefa płatnego parkowania

Informacje ogólne

  • City Parking Group S.A. prowadzi obsługę Strefy Płatnego Parkowania w Bytowie.

     

     

Godziny działania stref

Poniedziałek - piątek w godz.: 09:00 - 17:00

Dane kontaktowe

Adres Biura Strefy Płatnego Parkowania:

ul. Josyfa Slipyja 1/23

77 -100 Bytów

tel.: (59) 721-25-84

e-mail: bsppbytow@citypg.pl

 

Stawki opłat

Wykupienie biletu w parkomacie lub aplikacji CityParkApp:

- za parkowanie do pół godziny: 1,20 zł;
- za pierwszą godzinę parkowania: 2,50 zł;
- za drugą godzinę parkowania: 2,70 zł;
- za trzecią godzinę parkowania: 3,00 zł;
- za czwartą i każdą następną godzinę parkowania: 2,50 zł.

 

Wykupienie abonamentu:

- tygodniowy (od każdego pojazdu sam.osobowego): 60,00 zł;
- miesięczny (od każdego pojazdu sam.osobowego): 180,00 zł;
- mieszkańca (za okres 12 m-cy od dniawystawienia): 100,00 zł;
- przedsiębiorcy (za miesiąc): 100,00 zł;
- służbowy (za okres 12 m-cy od dniawystawienia): 180,00 zł;
- miesięczny za miejsce zastrzeżone oznakowane znakiem D-18 a ,,parking – miejsce zastrzeżone”: 360,00 zł.

 

Karty parkingowe osób niepełnosprawnych – w przypadku braku wolnych miejsc posiadacze kart parkingowych parkując w SPP Bytów zobowiązani są do opłaty parkingowej.

 

Uchwała nr IX/85/2019 Rady Miejskiej w Bytowie z dnia 26 czerwca 2019 r. o zmianie uchwały w sprawie ustalenia strefy płatnego parkowania na terenie miasta Bytowa oraz wysokości stawek opłat za postój pojazdów samochodowych i sposobu ich pobierania (Dz. U. Woj. Pom. z 2019r. poz. 3502).

Dodatkowe opłaty

brak opłaty za postój 48,00 zł ( opłata obniżona w przypadku wniesienia opłaty w dniu wystawienia lub kolejnym roboczym do 36,00 zł )

nieprzedłużenie opłaty za postój 24,00 zł ( opłata obniżona j.p do 18 zł )

 

Opłata dodatkowa podlega anulowaniu (w terminie 14 dni) w biurze SPP w przypadku okazania:

- biletu parkingowego wykupionego w  czasie nie przekraczającym 10 minut od czasu określonego na zawiadomieniu;
- ważnego abonamentu tygodniowego, miesięcznego,  służbowego lub abonamentu mieszkańca;
- ważnej karty parkingowej osoby niepełnosprawnej;
- aktualnego dokumentu uprawniającego do parkowania bez uiszczenia opłaty.

 

Opłatę dodatkową należy wnieść w Burze SPP lub na konto podane na zawiadomieniu w terminie do 14 dni od dnia wystawienia zawiadomienia.

Dane zarządzającego strefą

Gmina Bytów

ul. 1 Maja 15

77–100 Bytów

 

www.bytow.com.pl