Wolsztyn

Wybierz miasto
© autorzy OpenStreetMap
Najedź na strefę parkingową, aby dowiedzieć się o niej więcej
Legenda:
 • Strefa płatnego parkowania - Czerwona
 • Strefa płatnego parkowania - Żółta
 • Strefa płatnego parkowania - Zielona

Informacje ogólne

 • CITY PARKING GROUP S.A. prowadzi obsługę i serwis Strefy Płatnego Parkowania w Wolsztynie.

   

  PODSTREFA A - czerwona:  Rynek (w tym: strona zachodnia, strona południowa, strona wschodnia), ul. Kościelna, ul. 5 Stycznia (odcinek od ul. Poznańskiej do ul. Rzecznej), ul. Poznańska (odcinek od Rynku do Promenady Klemensa Modlińskiego).

   

  PODSTREFA B - żółta: ul. Poznańska (od Ronda Solidarności do Rynku), ul. Doktora Kocha, ul. Krótka, ul. Krzywa, ul. Strzelecka, ul. Tylna, ul. Wodna, ul. Wschowska, ul. Dworcowa (odcinek od skrzyżowania z ul. 5 stycznia do wiaduktu nad torami kolejowymi), ul. Dąbrowskiego (odcinek od skrzyżowania z ul. Dworcową do skrzyżowania z ul. Słodową).

   

  PODSTREFA C - zielona: Plac Partnerstwa Miast, ul. Słodowa, ul. Dworcowa (odcinek od wiaduktu nad torami kolejowymi do zjazdu na drogę krajową nr 32). 

Godziny działania stref

W dni robocze:
poniedziałki, wtorki, środy, piątki - w godzinach od 9.00 do 17.00,
czwartki - od 8.00 do 17.00,

 

Dopuszcza się możliwość zaniechania poboru opłat w określone dni na podstawie zezwolenia Burmistrza Wolsztyna, które podaje się wcześniej do publicznej wiadomości w sposób zwyczajowo przyjęty.

Dane kontaktowe

Biuro Obsługi Klienta
Strefy Płatnego Parkowania
ul. Doktora Kocha 17 lok.2
64-200 Wolsztyn
e-mail: bsppwolsztyn@citypg.pl
tel. 68 347 26 16


Biuro czynne:
Pon., wt., śr., pt. - 9:00-17:00
Czwartki 8:00 -17:00
 

Kierownik SPP: Renata Dorniak

tel.: 502-309-085
e-mial: dorniak@citypg.pl  

Stawki opłat

Stawki opłat:

Podstrefa A - Czerwona

- za pierwszą godzinę: 2,20 zł
- za drugą godzinę: 2,60 zł
- za trzecią godzinę: 3,10 zł
- za czwartą i każdą następną godz: 2,20 zł


Podstrefa B - Żółta

- za pierwszą godzinę: 1,50 zł
- za drugą godzinę: 1,60 zł
- za trzecią godzinę: 1,70 zł
- za czwartą i każdą następną godz: 1,50 zł


Podstrefa C - Zielona

- za pierwszą godzinę: 1,00 zł
- za drugą godzinę: 1,20 zł
- za trzecią godzinę: 1,40 zł
- za czwartą i każdą następną godz: 1,00 zł

 

Czas parkowania obliczany jest proporcjonalnie do wniesionej opłaty wg stawki określonej w tabeli w poz. 1. Minimalna wniesiona opłata za parkowanie wynosi 0,50 zł.


Pozostałe szczegółowe informacje nt. zasad funkcjonowania SPP zawiera Uchwała nr XXVI / 251 / 2016 Rady Miejskiej w Wolsztynie z dn. 28 września 2016 r. w sprawie zmiany uchwały nr X/84/2015 Rady Miejskiej w Wolsztynie z dnia 24 czerwca 2015 roku w sprawie ustalenia Strefy Płatnego Parkowania [...] Uchwała nr XI/120/2019 zmiany uchwały nr X/84/2015 Rady Miejskiej w Wolsztynie z dnia 24 czerwca 2015 roku w sprawie   

 

 

 

Uchwała nr XXVIII/325/2021 w sprawie zmiany uchwały nr X/84/2015 Rady Miejskiej w Wolsztynie z dnia 24 czerwca 2015 roku w sprawie ustalenia Strefy Płatnego Parkowania, wprowadzenia opłat za parkowanie pojazdów samochodowych w Strefie Płatnego Parkowania, wysokości stawek za parkowanie, wysokości opłat dodatkowych i sposobu ich pobierania.    

 

Dodatkowe opłaty

 W przypadku przekroczenia opłaconego czasu parkowania opłata dodatkowa wynosi:

a) 30,00 zł - w przypadku dokonania wpłaty (przelewem lub gotówką w BOSPP) w terminie do 6 dni od dnia wystawienia wezwania,
b) 50,00 zł - w przypadku dokonania wpłaty przelewem w terminie powyżej 6 dni od dnia wystawienia wezwania.


W przypadku nie dokonania opłaty za parkowanie opłata dodatkowa wynosi:

a) 50,00 zł - w przypadku dokonania wpłaty (przelewem lub gotówką w BOSPP) w terminie do 6 dni od dnia wystawienia wezwania,
b) 100,00 zł - w przypadku dokonania wpłaty przelewem w terminie powyżej 6 dni od dnia wystawienia wezwania.

 

Dane zarządzającego strefą

Gmina Wolsztyn
Rynek 1
64-200 Wolsztyn


Kontakt:

Małgorzata Fornalkiewicz

tel .: 68-347-45-36
e-mail: malgorzata.fornalkiewicz@wolsztyn.pl

 

www.wolsztyn.pl

 

 

(ul.Wschowska)

Starostwo Powiatowe w Wolsztynie
ul. 5 Stycznia 5
64-200 Wolsztyn
tel. +48 68 384 27 00