Ostrów Wlkp.

Wybierz miasto
© autorzy OpenStreetMap
Najedź na strefę parkingową, aby dowiedzieć się o niej więcej

Informacje ogólne

 • City Parking Group S.A. prowadzi serwis Strefy Płatnego Parkowania w Ostrowie Wielkopolskim.

  Ulice, na których pobierana jest opłata za postój w Strefie Płatnego Parkowania:

   

  Strefa I [A] - Raszkowska, Marii Konopnickiej, Królowej Jadwigi, Kaliska, Powstańców Wielkopolskich, Wrocławska, Partyzancka, Kolejowa, Wolności, Dąbrowskiego, Starotargowa, Pl. Stefana Rowińskiego, Sukiennicza, Staszica, Rynek, Kościelna, Pl. 23 Stycznia, Wiosny Ludów, Sądowa, Gimnazjalna, Zamenhofa, Ledóchowskiego.

   

  Strefa II [B] - Kościuszki, Kopernika, Piastowska, Targowa.

Godziny działania stref

Godziny działania SPP

Strefa I - poniedziałek-piątek: 10:00-18:00
Strefa II - poniedziałek-piątek: 8:00-16:00

Dane kontaktowe

Biuro Obsługi SPP

ul. Wolności 3/1
63-400 Ostrów Wielkopolski

tel. stacjonarny: (62) 735-63-50
 

email: bspp@mzd.osw.pl

Stawki opłat

Wykupienie biletu w parkomacie lub aplikacji CityParkApp:

za pierwszą godzinę parkowania - 2,00 zł;
za drugą godzinę parkowania - 2,40 zł;
za trzecią godzinę parkowania - 2,80 zł;
za czwartą i każdą następną godzinę parkowania - 2,00 zł.


Minimalny opłacony czas parkowania wynosi 1/4 godziny (15minut).
Opłacenie dalszego parkowania nastepuje proporcjonalnie do wprowadzonej wartości / użytej monety.

 

Uchwały, Regulamin i Cennik SPP

 

Dodatkowe opłaty

Opłata dodatkowa za nie uiszczenie opłaty za parkowanie wynosi:
a) uiszczona w ciągu 3 dni od daty nieopłacenia postoju - 15,00 zł;
b) uiszczona po terminie określonym w pkt 5a - 50,00 zł;
c) nie uiszczone opaty dodatkowe w terminie 9 dni od dnia zdarzenia (wystawienia wezwania-raportu) podlegają egzekucjiadministracyjnej wraz z należnymi kosztami (koszt upomnienia).

Dane zarzadzającego strefą

Gmina Miasto Ostrów Wielkopolski
ul. Al. Powstańców Wielkopolskich 18
63-400 Ostrów Wielkopolski

tel.: (62) 591-78-88

 

umostrow.pl