Chełmno

Wybierz miasto
© autorzy OpenStreetMap
Najedź na strefę parkingową, aby dowiedzieć się o niej więcej
Legenda:
  • - obszar Strefy Płatnego Parkowania

Informacje ogólne

  • City Parking Group S.A. prowadzi obsługę Strefy Płatnego Parkowania (SPP).

     

    Obszar Strefy: Rynek (wschód, zachód, północ, południe), ul. Wodna (od ul. Rycerskiej do ul. 22 Stycznia), ul. Poprzeczna (od ul. Rycerskiej do ul. 22 Stycznia), ul. Powstańców Wlkp. (parking), ul. Dworcowa (od ul. Krótkiej do ul. Powstańców Wlkp.), ul. Rycerska (od Rynku do ul. Wodnej), ul. Rynkowa (od Rynku do ul Dominikańskiej), ul. Gen. Hallera (od Rynku do ul. 22 Stycznia), ul. Toruńska (od Rynku do ul. 22 Stycznia), ul. Szkolna (od Rynku do ul. Franciszkańskiej), ul. Biskupia (od Rynku do ul. Franciszkańskiej), ul. Rybacka (od Rynku do ul. Dominikańskiej).

Godziny działania stref

Poniedziałek – piątek:   08:30 – 18:00


Parkometry 15 szt.  typ  MBS Z3


Strefa posiada  350 miejsc postojowych.

Dane kontaktowe

Kierownik SPP: Maria Ejankowska 

 

Adres biura: 

Ul. Wodna 15

86-200 Chełmno  

tel. (56) 65-13-713

 

e-mail: bsppchelmno@citypg.pl

 

Stawki opłat

Stawki opłat:

Wykupienie biletu z parkometru.

- 1.50 zł - za pół godziny,

- 2.50 zł – za pierwszą godzinę,

- 3.00 zł – za drugą rozpoczętą godzinę,

- 3.50 zł – za trzecią rozpoczętą godzinę,

- 2.50 zł - za czwartą i każdą następną godzinę.

 

Opłaty za parkowanie pojazdów samochodowych uiszcza się:
-poprzez wykupienie biletu w parkomacie za pomocą monet;
-poprzez wykupienie biletu w parkomacie za pomocą kary płatniczej - zbliżeniowo;
-poprzez wykupienie abonamentu w Biurze SPP;
-poprzez wykupienie postoju za pomocą telefonu komórkowego.

 

Wniesienie opłaty zryczałtowanej ( koperta )  

- na okres 1 miesiąca 200,00 zł.

 

Wykupienie abonamentu ( BSPP )

- abonament normalny na okres 1 miesiąca - 100,00 zł,

- abonament mieszkańca na okres 1 miesiąca -  50,00 zł,

- abonament osoby niepełnosprawnej na okres 1 miesiąca 10,00  zł,

- abonament zastrzeżonego stanowiska postojowego (koperty) na okres jednego miesiąca - 200 zł;
- abonament na okaziciela na okres 1 miesiąca – 300 zł.

 

Wprowadzona zerowa stawka dla:

- służb miejskich podczas wykonywania czynności służbowych, korzystających z upoważnień wydanych przez Burmistrza Miasta Chełmna;

- taksówkarzy na wyznaczonych miejscach pomiędzy znakami D-19, D-20 (RYNEK );

- publicznej komunikacji zbiorowej na wyznaczonych przystankach;

- osób posiadających "kartę parkingową osoby niepełnosprawnej" parkujących wyłącznie na miejscach wyznaczonych i oznakowanych dla osób niepełnosprawnych. W przypadku, gdy miejsca są zajęte, dopuszcza się parkowanie w SPP do dwóch godziny;

- dostawców towarów na wyznaczonych miejscach w trakcie rozładunku i załadunku;
- osób wyróżnionych tytułem „ Honorowy Obywatel Miasta Chełmna” i tytułem „Zasłużony dla Miasta Chełmna”.

 

 

Dodatkowe opłaty

Opłata dodatkowa:

 

- ustala się opłatę dodatkową za nieuiszczenie opłat za parkowanie pojazdów samochodowych na drogach publicznych w SPP w wysokości 150,00 zł; opłatę dodatkową uiszcza się w BSPP lub przelewem na rachunek w Banku Millennium S.A. w Chełmnie.
 

- w przypadku uiszczenia opłaty w terminie do 3 dni roboczych od dnia wystawienia wezwania ulega ona pomniejszeniu   do wysokości 50 zł
 


          

Kierowca dokona reklamacji wezwania do  wniesienia opłaty dodatkowej w Biurze Operatora Strefy Płatnego Parkowania lub Urzędzie Miasta.

Podstawą reklamacji jest przedstawienie:

- ważnego biletu parkingowego;
- ważnego abonamentu;
- ważnej karty parkingowej osoby niepełnosprawnej;
- upoważnienia wydanego przez Burmistrza Miasta Chełmna.

 

Opłata dodatkowa podlega anulowaniu:

- po podaniu w BSPP nr. transakcji płatności mobilnych,

- okazaniu ważnego abonamentu, karty parkingowej.

 

Przekroczenie opłaconego wcześniej czasu podlega uregulowaniu w BSPP:

-  gdy kierujący w dniu wystawienia wezwania uiści brakującą opłatę w biurze operatora SPP lub w parkomacie poprzez wykupienie biletu za przekroczony czas parkowania zgodnie z regulaminem SPP, naliczoną za pełne godziny od godziny określonej w bilecie postojowym do momentu jej wniesienia w biurze operatora SPP;

- w przypadku wniesienia opłaty w dniu następnym, opłata zostanie naliczona za pełne godziny, od godziny określonej na bilecie postojowym do godzin końcowych pobierania opłat SPP określonych w §2 uchwały.

Dane zarządzającego strefą

Gmina Miasto Chełmno

ul. Dworcowa 1

86-200 Chełmno 

tel.(56) 677-17-31

e-mail: parkingi@chelmno.pl

 

http://chelmno.pl