Władysławowo (Gmina i Powiat)

Wybierz miasto
© autorzy OpenStreetMap
Najedź na strefę parkingową, aby dowiedzieć się o niej więcej

Informacje ogólne

  • City Parking Group S.A. prowadzi obsługę Strefy Płatnego Parkowania we Władysławowie. Opłaty dotyczą dróg gminnych i powiatowych na terenie gminy Władysławowo.


    Ulice, na których pobierana jest opłata za postój w Strefie Płatnego Parkowania w okresie od 15 czerwca do 31 sierpnia: Hallera, Morska, Sportowa, Parkowa, Merkleina; na terenie Jastrzębiej Góry ulice: Słowackiego, Pucka, Droga Rybacka, Piastowska.

    Ulice, na których pobierana jest opłata za postój w Strefie Płatnego Parkowania w okresie od 1 stycznia do 31 grudnia: Hryniewieckiego, Kolejowa, Towarowa.

     

     

Godziny działania stref

Godziny działania SPP
Poniedziałek-piątek: 9:00-20:00

Dane kontaktowe

Biuro Strefy Płatnego Parkowania
ul. Towarowa (budynek dworca PKP)

 

e-mail: bsppwladyslawowo@citypg.pl

Stawki opłat

Wykupienie biletu w parkometrze lub aplikacji CityParkApp:

- za parkowanie do 30 minut: 1,00 zł,
- za powyżej 30 min. do 1 godziny: 3,00 zł,
- za parkowanie w kolejnych godzinach (opłata za każdą rozpoczętą godzinę): 3,00 zł.


Opłaty za pośrednictwem telefonu komórkowego naliczane są za rzeczywisty czas parkowania.

 

Podstawa prawna: Uchwała nr XXXVIII/511/2017 Rady Miejskiej Władysławowa

Dodatkowe opłaty

Za nie uiszczenie opłaty za parkowanie pobiera się opłatę dodatkową w wysokości 50,00 zł.
W przypadku wniesienia opłaty dodatkowej w ciągu 3 dni roboczych od dnia wystawienia zawiadomienia o opłacie dodatkowej, opłata ulega pomniejszeniu do wysokości 30,00 zł.

Dane zarzadzającego strefą

Urząd Miasta Władysławowo
ul. gen. Józefa Hallera 19
84-120 Władysławowo

 

wladyslawowo.pl