Piła

Wybierz miasto
© autorzy OpenStreetMap
Najedź na strefę parkingową, aby dowiedzieć się o niej więcej
Legenda:
  • Strefa płatnego parkowania

Informacje ogólne

  • Ulice, na których pobierana jest opłata za postój w Strefie Płatnego Parkowania: Al. Piastów, Pl. Zwycięstwa, ul. Buczka, ul. Boh. Stalingradu (po stronie ciągów handlowych), ul. Sikorskiego, Pl. Staszica, Plac Konstytucji 3 Maja.

Godziny działania strefy

Godziny działania SPP:
Poniedziałek – piątek: 08.00-18.00

Dane kontaktowe

Adres Biura SPP:

 

Zarząd Dróg i Zieleni w Pile
ul. Generała Władysława Andersa 10
tel.: 600 959 390
Pok. 2  parter


e-mail: admin@zdiz.pila.pl

 

Stawki opłat

Wykupienie biletu w parkometrze lub aplikacji CityParkApp:


- pierwsze pół godz. parkowania  - 0,0 zł,
- za pierwszą godz. parkowania  - 1,00 zł,
- za drugą godz. parkowania  - 1,20 zł,
- za trzecią godz. parkowania  - 1,40 zł,
- za czwartą i każdą kolejną godz. parkowania  - po 1,00 zł.

 

Ustala się „stawkę zerową” opłat dla następujących użytkowników miejsc postojowych:
- osoby niepełnosprawne: przez pierwsze 60 minut parkowania w miejscach wyznaczonych dla osób niepełnosprawnych na terenie całej Strefy, przez osoby niepełnosprawne legitymujące się kartą parkingową osoby niepełnosprawnej,
- użytkownicy miejsc parkingowych przy Placu Staszica: za pierwsze 30 minut parkowania na wyznaczonych parkingach,
- użytkownicy wyznaczonych miejsc parkingowych na terenie Strefy podczas ogólnodostępnych imprez organizowanych w rejonie przez Urząd Miasta Piły.

 

Ustala się opłatę zryczałtowaną za parkowanie na prawach wyłączności na zastrzeżonych stanowiskach postojowych (kopertach) wyznaczonych na parkingach objętych Strefą w wysokości 222,00 zł. netto miesięcznie za 1 stanowisko postojowe na następujących zasadach:
1) Opłata obejmuje płatny czas parkowania w ciągu doby w dni robocze od poniedziałku do piątku,
2) Opłaty za parkowanie pojazdów samochodowych na prawach wyłączności będą pobierane ryczałtowo z góry za okres półroczny,
3) Zastrzeżenie stanowiska postojowego, o którym mowa w ust. 1, nie może nastąpić na czas krótszy niż 12 miesięcy,
4) Oznakowanie miejsca postojowego na prawa wyłączności, o którym mowa w ust.1 zostanie uregulowane w umowie zawartej pomiędzy zainteresowanym, a Zarządcą Strefy.

 

Ustala się opłatę abonamentową – wielodniową.
1) Opłatę stanowi iloczyn opłaty dziennej oraz zadeklarowanej liczby dni parkowania.
2) Dzienna stawka opłaty w Strefie na wyznaczonych parkingach wynosi 10,60 zł.

 

Opłaty za parkowanie pojazdów samochodowych w Strefie na wyznaczonych parkingach  będą pobierane w sposób następujący:
1) opłata zryczałtowana za parkowanie na prawach wyłączności będzie pobierana z góry za okresy półroczne,
2) opłata abonamentowa wielodniowa będzie pobierana nie wcześniej niż 7 dni przed początkiem ważności opłaty i nie później niż 5 dni przed początkiem ważności opłaty,
3) opłata za parkowanie według stawek określonych w § 2 będzie pobierana przez sprzedaż biletów kontrolnych, na których przy rozpoczęciu parkowania zostanie jednoznacznie określony czas parkowania lub poprzez dokonanie opłaty  systemem płatności mobilnych.

Dodatkowe opłaty

Ustala się opłatę dodatkową za nieuiszczenie opłaty za parkowanie pojazdu samochodowego w Strefie na wyznaczonych parkingach w wysokości 50,00 zł.

Dane zarzadzającego strefą

Zarząd Dróg i Zieleni w Pile
ul. Gen. Władysława Andersa 10
64-920 Piła