Ostrołęka

Wybierz miasto
© autorzy OpenStreetMap
Najedź na strefę parkingową, aby dowiedzieć się o niej więcej
Legenda:
  • Strefa płatnego parkowania

Informacje ogólne

  • City Parking Group S.A. prowadzi obsługę Strefy Płatnego Parkowania Niestrzeżonego w Ostrołęce.

     

    Strefa płatnego parkowania niestrzeżonego obejmuje ulice:
    1. gen. Ignacego Prądzyńskiego - od skrzyżowania z ulicą Mikołaja Kopernika do ulicy Inwalidów Wojennych; 2. Mikołaja Kopernika – od ulicy Bartosza Głowackiego do ulicy Tadeusza Rejtana;  3. Mikołaja Kopernika - od skrzyżowania z ulicą gen. Aleksandra Gorbatowa do skrzyżowania z ulicą gen. Ignacego Prądzyńskiego;  4. Inwalidów Wojennych;  5. gen. Aleksandra Gorbatowa - od skrzyżowania z ulicą Mikołaja Kopernika do ronda im Księcia Janusza I;  6. Bartosza Głowackiego;  7. Jana Kilińskiego;  8. Wiktora Gomulickiego;  
    9. Gołębia;  10. Świętokrzyska – od ulicy Wiktora Gomulickiego do ulicy Tadeusza Kościuszki;  11. Tadeusza Kościuszki;  12. Plac 1 Maja;  13. Plac gen. Józefa Bema;  14. gen. Ludwika Bogusławskiego – od skrzyżowania z ulicą Bartosza Głowackiego do skrzyżowania z ulicą Starosty Kosa;  15. Króla Stanisława Leszczyńskiego;  16. Marszałka Józefa Piłsudskiego.

Godziny działania stref

Godziny działania SPP:

Poniedziałek – piątek  08:00 – 18:00

 

 

 

Parkometrów 44 szt. ( PARKEON )

Strefa posiada 890 miejsc postojowych.

 

Kontrolę nad uiszczeniem opłaty za postój w strefie prowadzą pracownicy CPG.

 

Dane kontaktowe

Kierownik SPP  - Krzysztof Zembrzucki, tel.:  509 526 104

 

Adres biura SPP:

 ul. Gen. A.E. Fieldorfa „Nila” 7D (lok. 25 A, I piętro)

07–400 Ostrołęka 

Tel. (29) 761-80-94

e-mail: bsppostroleka@citypg.pl

Stawki opłat

W SPP stosuje się następujące opłaty parkingowe:

 

Wykupienie biletu z parkomatu lub przez aplikację CityParkApp:

- za pierwszą godzinę parkowania   - 1,50 zł

- za drugą godzinę parkowania  - 1,80 zł

- za trzecią godzinę parkowania  -2,00 zł

- za czwartą i kolejną godzinę parkowania  - 1,50 zł


Bilet całodzienny  - 6,00 zł

 

Wykupienie opłaty abonamentowej:

Miesięczna opłata abonamentowa wynosi – 80,00 zł,

Miesięczna opłata abonamentowa na okaziciela  - 100,00 zł

Miesięczna opłata abonamentowa za zastrzeżone stanowisko postojowe (koperta )  - 305,00 zł,

Roczna zryczałtowana opłata parkingowa dla mieszkańca strefy  - 25,00 zł,

Roczna opłata zryczałtowana parkingowa dla osób niepełnosprawnych posiadających karty parkingowe i placówek zajmujących się opieką ,
rehabilitacją lub edukacją tych osób , za parkowanie w innych miejscach niż oznakowane tabliczką T-29  - 20,00 zł.

 

Opłata za parkowanie w SPP przez osoby w pobliżu ich miejsca zamieszkania w strefie, wyłącznie na jeden samochód.

 

Zaopatrzenie i taksówki korzystające z miejsc w SPP nie są zwolnione z uiszczenia opłaty w parkometrze.

 

 

Dodatkowe opłaty

Opłata dodatkowa:

10,00 zł – za przedłużony czas parkowania pojazdu samochodowego w strefie płatnego parkowania niestrzeżonego ponad czas określony na bilecie
parkingowym lub w systemie mobilnym,

25,00 zł  - za nieprawidłowy ( nieopłacony ) czas parkowania pojazdu samochodowego w strefie płatnego parkowania niestrzeżonego bez wniesienia wymaganej opłaty

 

Opłaty dodatkowe należy uiszczać w biurze Strefy Płatnego Parkowania lub na konto Administratora Strefy Płatnego Parkowania w terminie 7 dni od daty wystawienia wezwania.

Dane zarządzającego strefą

URZĄD MIASTA OSTROŁĘKA

PL. GEN. J. BEMA 1

07-410 OSTROŁĘKA

Tel.: (29) 764 68 11

email: um@um.ostroleka.pl

 

http://www.ostroleka.pl/?id=173&ia=10386