Jastarnia

Wybierz miasto
© autorzy OpenStreetMap
Najedź na strefę parkingową, aby dowiedzieć się o niej więcej

Informacje ogólne

  • City Parking Group S.A. prowadzi obsługę Strefy Płatnego Parkowania w Jastarni.
    Ulice, na których pobierana jest opłata za postój w Strefie Płatnego Parkowania: Sychty, Portowa, Plac Necla, Kościuszki, Leśna, Wydmowa, Stefańskiego, Ogrodowa, Ogrodowa/Zach. Polna, Szyprów, Nad Zatoką, Zdrojowa, Męczen. Piaśnicy, Kaszubska, Stelmaszczyka, Bałtycka, Kasztanowa, Mestwina, Ratibora, Wojska Polskiego, Hallera, Szynalewskiego.

Godziny działania stref

Godziny działania SPP
Poniedziałek-piątek: 9:00-20:00

Dane kontaktowe

Biuro Strefy Płatnego Parkowania
ul. Portowa 4
84-140 Jastarnia

 

e-mail: bsppjastarnia@citypg.pl

Stawki opłat

Wykupienie biletu w parkomacie lub aplikacji CityParkApp:

- za pierwsze pół godziny w pierwszej godzinie postoju: 1,00 zł,
- za pierwszą godzinę i kolejne godziny postoju: 3,00 zł.


Opłata w parkomacie za całodniowy postój: 30,00 zł.


Opłaty pobiera się za parkowanie pojazdów samochodowych od poniedziałku do piątku w godzinach od 9:00 - 20:00 w okresie od dnia 15 czerwca do dnia 15 września każdego roku.

 

Uchwała nr XXXIV/260/2013 Rady Miasta Jastarni z dnia 11 maja 2013 r. w sprawie ustalenia stref płatnego parkowania na terenie Gminy Miasta Jastarni, wysokości stawek i sposobu pobierania opłat za parkowanie pojazdów samochodowych na drogach publicznych w strefie płatnego parkowania wraz z późniejszymi zmianami.

Dodatkowe opłaty

W razie nieuszczenia opłaty, o której mowa w § 2 Uchwały XXXIV/260/2013 Rady Miasta Jastarni z dnia 11 maja 2013 r., pobiera się opłatę dodatkową w wysokośći 80,00 zł.

W przypadku wniesienia opłaty dodatkowej na wskazane konto w ciągu 7 dni od dnia zaniechania obowiązku wymienionego w § 5 ust. 1, ulega ona pomniejszeniu do wysokości 40,00 zł.

 

Dane zarzadzającego strefą

Urząd Miejski w Jastarni
ul. Portowa 24
84-140 Jastarnia

 

www.jastarnia.pl