Giżycko

Wybierz miasto
© autorzy OpenStreetMap
Najedź na strefę parkingową, aby dowiedzieć się o niej więcej

Informacje ogólne

  • City Parking Group S.A. prowadzi sezonową obsługę Strefy Płatnego Parkowania w Giżycku od 01.05 – 30.09.

    Możliwość wnoszenia opłat: bilon, karta płatnicza (w wybranych urządzeniach), płatność mobilna.

Stawki opłat SPP i PP

Za 30 minut parkowania: 1,00 zł
Za pierwszą godzinę: 2,50 zł
Za drugą godzinę: 3,00 zł
Za trzecią godzinę: 3,50 zł
Za czwartą i kolejne godziny: 2,50 zł

Za nieuiszczenie opłaty za parkowanie pobiera się opłatę dodatkową w wysokości 100,00 zł.

Dane kontaktowe

Biuro Strefy Płatnego Parkowania w Giżycku

ul. Warszawska 7 (wejście od ul. Kętrzyńskiego)

tel. 887 060 044

email: bsppgizycko@citypg.pl