Gdańsk ZDW

Wybierz miasto
© autorzy OpenStreetMap
Najedź na strefę parkingową, aby dowiedzieć się o niej więcej

Informacje ogólne

  • City Parking Group S.A. prowadzi obsługę Strefy Płatnego Parkowania na drogach i ulicach ZDW Gdańsk.
    Opłaty dotyczą dróg wojewódzkich w miejscowościach: Jastarnia, Karwia, Jastrzębia Góra.
    Ulice, na których pobierana jest opłata za postój w Strefie Płatnego Parkowania: Mickiewicza (Jastarnia), Wojska Polskiego (Karwia), Rozewska (Jastrzębia Góra).

Godziny działania stref

Godziny działania SPP
Poniedziałek-piątek: 9:00-20:00

Dane kontaktowe

Biuro Strefy Płatnego Parkowania

czynne od poniedziałku do piątku

w godzinach od 8.30 do 20.30

ul. Rybacka 1a, Władysławowo

 

e-mail:bsppwladyslawowo@citypg.pl

Stawki opłat

Wykupienie biletu w parkomacie lub aplikacji CityParkApp:

Jastrzębia Góra, Karwia:

za parkowanie do 30 minut: 1,00 zł
za parkowanie powyżej 30 min. do 1 godziny: 3,50 zł
za parkowanie w kolejnych godzinach (opłata za każdą rozpoczętą godzinę): 3,50 zł

Jastarnia (ZDW):

za parkowanie do 30 minut: 1,00 zł
za parkowanie powyżej 30 min. do 1 godziny: 3,00 zł
za parkowanie w kolejnych godzinach (opłata za każdą rozpoczętą godzinę): 3,00 zł

 

Opłaty za pośrednictwem telefonu komórkowego naliczane są za rzeczywisty czas parkowania,

Opłaty pobiera się za parkowanie pojazdów samochodowych od poniedziałku do piątku w godzinach od 9:00 - 20:00 w okresie od dnia 15 czerwca do dnia 31 sierpnia każdego roku.

 

Podstawa prawna:

Uchwała nr XX/300/2020 Rady Miejskiej Władysławowa z dnia 7 kwietnia 2020 r.
 

Dodatkowe opłaty

Za nie uiszczenie opłaty za parkowanie pobiera się opłatę dodatkową w wysokości 80,00 zł.
W przypadku wniesienia opłaty dodatkowej w ciągu 3 dni roboczych od dnia wystawienia
zawiadomienia o opłacie dodatkowej, opłata ulega pomniejszeniu do wysokości 40,00 zł.

Dane zarzadzającego strefą

Zarząd Dróg Wojewódzkich w Gdańsku
ul. Mostowa 11A
22-100 Gdańsk

 

www.zdw-gdansk.pl