Informacja o przetwarzaniu danych osobowych

Zgodnie z art. 14 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych (RODO) z dnia 27 kwietnia 2016 r. informujemy, że:

  • administratorem Pani/Pana danych osobowych jest City Parking Group S.A. z siedzibą w Grudziądzu, ul. Budowlanych 3, 86-300 Grudziądz, zwana dalej Administratorem;
  • kontakt z Inspektorem Ochrony Danych w City Parking Group S.A. możliwy jest pod adresem e-mail: iod@citypg.pl ;
  • Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu realizacji umowy korzystania z systemu płatności mobilnych CityParkApp na podstawie Art. 6 ust. 1 lit. b ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.;
  • podanie nam Pani/Pana danych osobowych było dobrowolne, jednak niezbędne do zawarcia umowy;
  • Pana/Pani dane osobowe będą przechowywane przez czas niezbędny do świadczenia usług, przez okres przedawnienia roszczeń, przez okres niezbędny do wypełnienia obowiązków względem organu nadzorczego lub obowiązków względem organów podatkowych
  • posiada Pani/Pan prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych, prawo do ich sprostowania, prawo do usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania;
  • ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.